Open Huis

  Het Open Huis, ontmoetingsplaats voor en door 55+, wordt occasioneel ter beschikking gesteld  aan om het even welke vereniging, na gunstig advies van het clubhuiscomité en de Seniorendienst en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
  Elke aanvraag tot een ingebruikneming van een stadslokaal dient 6 weken vooraf schriftelijk gericht te worden aan:

  Stad Gent – Departement Bevolking en Welzijn – Seniorendienst
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent

  HIER vind je de meest recente info

  Voor meer info: Tel.: 09 266 51 50 – Seniorendienst of mail naar huurclubhuis@gent.be

  Oppervlakte – capaciteit

  70 à 75 personen (zittend aan tafel)

  Accomodatie in of nabij de zaal

  Materiaal: tafels, stoelen
  Keuken: volledig ingericht (met micorgolfoven), glazen, bestek, borden
  Inkomhal: 2 mobiele kapstokken

  Schoonmaak

  Uit te voeren door de organisatoren.

  Opmerkingen

  In principe dienen de orgainsatoren zelf voor dranken te zorgen. De omstandigheden waarin het voorbereiden en serveren van drank en eetmalen kan geschieden dienen vooraf te worden besproken met, en goedgekeurd door, de Seniorendienst , in overleg met de verantwoordelijke van het clubhuis.
  Na gebruik moet het clubhuis worden achtergelaten in dezelfde toestand zoals het eerder werd aangetroffen.

  Voorwaarden en tarieven

  De technische opbouw en afbraak gebeurt door de organisatoren zelf. Het stadsbestuur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. De organisatoren mogen de zalen niet aan derden afstaan. De activiteit moet uiterlijk om 1.00 uur afgelopen zijn.

  De organisatoren verbinden zich ertoe voor de duur van de ingebruikname de premies te betalen van de bestaande abonnementsverzekeringen ‘Brand’ en ‘Burgerrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid’ die het stadsbestuur bij ETHIAS afsloot.

  Tarief voorDoor de Stad Gent erkende en/of betoelaagde verenigingen en verenigingen zoals bepaald in
  art. 5
  Verenigingen niet erkend door de Stad Gent (**)Andere gebruikers
  Alle activiteiten
  behalve (*)
  Activiteiten
  zie (**)
  Alle activiteiten
  behalve (*)
  Activiteiten
  zie (**)
  Gebruiksvergoedinggratis19 EUR19 EUR19 EUR94 EUR

  *
  – fuiven, bals, shows waarvoor entreegeld moet betaald worden
  – lessen waarvoor inschrijvingsgeld moet betaald worden
  – tentoonstellingen waarbij hetgeen tentoongesteld wordt kan aangekocht worden
  – andere activiteiten met winstgevend doel**
  mits voorlegging statuten of samenstelling bestuur en doelstellingen voor feitelijke vereniging.

  Verzekering
  Brand: 2,77/dag
  Burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid:
  – bestuursvergadering: 12,77 EUR/dag
  – andere activiteiten: 25,53 EUR/dag

  Toezicht: iedere extra toezichter: 28 EUR per uur
  Gebruik van zalen na 24 u: 26 EUR per uur bovenop de gebruiksvergoeding hierboven vermeld. Elk aangevangen uur wordt als een volledig uur aangerekend
  Gebruik keuken: 9 EUR

  Als betoelaagde vereniging wordt beschouwd:

  Ingeval een vereniging structureel wordt betoelaagd door de stad ontvangt de vereniging het statuut van betoelaagde vereniging voor de duur van de toegezegde periode van betoelaging.
  In het geval een vereniging een projectsubsidie ontvangt verkrijgt de vereniging het statuut van betoelaagde vereniging voor beschikbaarstellingen van zalen verbonden aan het betoelaagde project.
  De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van toelage vanwege het college worden voorgelegd.

  Volgende verenigingen worden gelijkgesteld met de door de stad Gent erkende of betoelaagde verenigingen:
  1. het Rode Kruis van België
  2. de Koning Boudewijnstichting
  3. instellingen die de oorlogsslachtoffers, de gehandicapten, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de Gemeenschappen bijstaan en die, na advies van de raadgevende instellingen van de Staat of van de Gemeenschappen tot wiens bevoegdheid die bijstand behoort, worden erkend door de bevoegde organen van de Staat of van de Gemeenschappen en door de Minister van Financiën voor de toepassing van de belastingwet, zoals bedoeld in art. 104, 3°, e, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
  4.  instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die als dusdanig erkend zijn door de Minister tot wiens bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking behoort, zoals bedoeld in art. 104, 4° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.

  Voor informatie en reservatie

  Departement Bevolking en Welzijn – Seniorendienst
  Begijnhofdries 33
  9000 Gent
  Rita Petryns – tel.: 09 269 60 80
  Ronny d’Angelo: 09 269 60 99
  Fax: 09 269 60 99
  E-mail: drr.sintpietersabdij@gent.be

  Voor praktische afspraken i.v.m. de zaal neemt u contact op met de zaalverantwoordelijke:
  Marie-Jeanne Bonnet – tel: 09/227.12.65
  van dinsdag tot en met vrijdag; telkens van 13.00 uur tot 18.00 uur.

  Venue Details
  Working Hours
  • Weekdays
   05:30 - 01:30
  • Saturday
   05:30 - 01:30
  • Sunday
   05:30 - 01:30
  Photos
  Venue Details
  Working Hours
  • Weekdays
   05:30 - 01:30
  • Saturday
   05:30 - 01:30
  • Sunday
   05:30 - 01:30