Locaties Drongen

  Drongen beschikt niet over een cultureel centrum. Het culturele leven speelt zich  daarom grotendeels af in parochiezalen, stedelijke vergaderinfrastructuur, scholen en privé-zalen. Deze locaties zijn veelal kleinschalig en beschikken over een basisinfrastructuur. Door de zeer drukke activiteitenkalender van de Drongense verenigingen zijn de meeste van deze zalen reeds voor lange tijd gereserveerd.

  Hierna een overzicht van de beschikbare zalen. Voor informatie en boeking kan u uitsluitend terecht op het contactadres dat bij iedere zaal vermeld wordt.

  Stedelijke infrastructuur

  We brengen u graag op de hoogte van een belangrijke beslissing van Stad Gent omtrent de verzekeringsplicht in het geval van de huur van stadslokalen.
  Als u een Buurtcentrum of Open Huis huurt, hoeft u voortaan geen aparte verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en brand meer af te sluiten. Het stadsbestuur neemt dit volledig voor haar rekening, en dit zonder recuperatie. Deze tussenkomst vormt dus een financiële en administratieve vereenvoudiging voor de huurders.

  Dit besluit van het college van burgemeester en schepenen is ingegaan op 1 juli 2016