Werken Campagne

  We hebben onderstaande berichten ontvangen van de Stadsdiensten:

  Bericht van 23 mei 2024
  Gisteren werd opnieuw een klappaaltje geplaatst aan de toegang tot de erekoer bij het landgoed.
  Grote leveringen zijn terug mogelijk. Wie het terrein op wil rijden in functie van een levering, moet voorafgaand contact opnemen met het cultuurplatform (Willy). We bezorgen het cultuurplatform ook een leidraad zodat zij kunnen aangeven wat wel en niet kan.

  Bericht van 1 mei 2024
  Hierbij nog even een korte update voor wat betreft de toegankelijkheid van het voorplein.
  De aanpassingswerken aan het voorplein werden gisteren uitgevoerd. Belangrijk is nu dat het plein kan uitharden zonder dat het plein wordt bereden.
  Om die reden is het plein gedurende ca. 3 weken niet toegankelijk. Aan de draaibomen werden tijdelijk paaltjes geplaatst.
  Wanneer het plein voldoende uitgehard is, zal er tijdelijk een klappaaltje worden geplaatst in afwachting van de vervanging van de draaibomen.
  Enkel grote leveringen zullen nog toegang krijgen tot het plein. We werken hiervoor in tussentijd een duidelijke leidraad uit.
  Excuses voor het ongemak.
  Geniet ondertussen van het Portaal De Campagne.

  Update van de werf op 26 april 2024
  Nog even een update van de werf rondom Landgoed De Campagne en verdere afspraken.
  Het weer zit ons niet mee waardoor een aantal zaken vertraging oplopen.

  De aanpassing van het voorplein staat bij de aannemer ingepland om asap uit te voeren van zodra het weer het toelaat. Belangrijk daarbij is dat het voorplein een tijdje wordt afgesloten.
  Op die manier krijgt het plein de kans om uit te harden. Nu is de bovenlaag niet kunnen uitharden door het natte weer en door het veelvuldig onrechtmatig parkeren op het voorplein.
  Er werd een nieuwe draaiboom geplaatst, maar die werd tot onze spijt geforceerd, waardoor deze niet meer werkzaam is. Om het plein goed te kunnen laten uitharden zullen tijdelijk een aantal paaltje geplaatst worden ter hoogte van de draaiboom. Hierdoor zal laden en lossen tijdelijk NIET mogelijk zijn. Kunnen jullie de eventuele gebruikers hierover informeren?
  Laden en lossen kan enkel net voor de draaiboom. Alvast onze excuses voor het ongemak.
  De beide draaibomen (landgoed en Gijzelstraat) moeten nog hersteld worden. De wegendienst bekijkt momenteel hoe de infrastructuur robuuster kan gemaakt worden.
  We werken aan een concrete leidraad voor wat wel en niet in aanmerking komt om te laden en te lossen achter de draaibomen. Op die manier kan de gebouwbeheerder hier ook strikter mee omgaan van zodra deze terug hersteld zijn en het plein terug toegankelijk wordt.  
  Er zal ook een poster worden opgehangen in het gebouw die duidelijk aangeeft hoe het parkeerregime en de bereikbaarheid van de site in elkaar zit. Deze kan je in bijlage terugvinden.
  Van verschillende gebruikers kregen we al de opmerking dat het voorplein erg donker is. Samen met de collega’s van FMthemagebouwen bekijken we of de verlichting vanop de gevel van het landgoed kan aangepast worden en nog een extra lichtpunt kan toegevoegd worden. Op die manier willen we de looplijn beter gaan verlichten.
  De renovatie van de boogbrug wordt momenteel afgewerkt. Bijkomende werken aan het metselwerk waren noodzakelijk om op termijn de stabiliteit van de brug te kunnen garanderen.
  Alle fietsnietjes zijn geplaatst. Ook alle infrastructuur langs de Gijzelstraat is nu toegevoegd. Deze werd ook opnieuw aangelegd. Door het foutparkeren waren de bermen kapotgereden.
  Ik geef nog even mee dat parkeren langs de Gijzelstraat niet is toegelaten.
  Verbalisatie is hier dus mogelijk.
  Graag bedanken we via deze weg alvast nog eens in het bijzonder:
   de aannemer voor het mooie werk en de flexibiliteit.
  het personeel van de schoolhoeve en FMonderwijs die een aantal maanden meewerkte om de schoolhoeve her in te richten. Zij konden ondertussen al een tweetal weken klassen ontvangen.
  de beheerders van het landgoed (cultuurplatform) en de scouts voor hun geduld.
  Geniet van de site als straks de lente/zomer in het land is!

  Aanvullend bericht van 11 april 2024
  Nog een belangrijk toevoeging i.v.m. de werken aan het voorplein.
  Tijdelijk zal het voorplein niet toegankelijk zijn. De verharding moet de kans hebben om uit te drogen.
  De duurtijd is afhankelijk van de weersomstandigheden.
  Kunnen jullie volgende zaken duidelijk communiceren naar de gebruikersgroepen:
  Het voorplein is tijdelijk niet toegankelijk voor laden en lossen tijdens de herstelwerken aan het voorplein.
  Parkeren is niet toegelaten op het voorplein. Enkel laden en lossen van materialen is toegelaten. Dit is ook duidelijk kenbaar gemaakt met de aangebrachte signalisatie.

  Bericht van 11 april 2024.
  De werf is momenteel in afwerkingsfase. Volgende zaken staan nog op de planning van de aannemer om op korte termijn aan te pakken:
  De aanpassing van het voorplein staat eerstdaags op de planning. Onder voorbehoud van droogweer wordt dit opgestart.
  De houtenbareel op het landgoed werd vervangen door draaibomen. Deze gaan makkelijker open en kunnen ook door iedereen terug dichtgezet worden. We maken hierover verdere afspraken met de conciërge en de Eenheidsleiding van de scouts.
  Ik herhaal nog even dat het voorplein enkel toegankelijk is voor het laden en het lossen van materialen. Wie parkeert op het voorplein staat niet reglementair geparkeerd. De aangebrachte signalisatie stelt dit ook zeer duidelijk.
  Ook langs de Gijzelstraat is het niet toegelaten om te parkeren, conform de wegcode.  
  Gelieve in verdere communicatie steeds te verwijzen naar de parking aan de Opperhofstraat.
  Momenteel is de aannemer bezig met de renovatie van de markante boogbrug in het park. Hij voert de werken aan deze brug ter plaatse uit.
  Alle ingrepen op de schoolhoeve worden ook afgewerkt. Vanaf maandag ontvangt de schoolhoeve terug dagelijks klassen en picknicken zij terug in het landgoed. Vanaf dan zal ook op het voorplein gespeeld worden.
  Ook voor deze gebruikers is het belangrijk dat enkel noodzakelijke verplaatsingen in functie van laden en lossen op het voorplein gebeuren.
  Een deel van de fietsnietjes zijn geplaatst. De fietsnietjes langs de verkeersvrije loper en het nog ontbrekende paaltje worden nog bij de afwerking voorzien.
  De infozuilen zijn in opbouw. Binnenkort wordt de informatie over de groenpool, het portaal, de schoolhoeve en het landgoed aangebracht.
  De draaiboom op de verkeersvrije loper moet nog worden vervangen. Momenteel wordt door de wegendienst bekeken wanneer deze vervangen kan worden.

  Beste,

  In aanloop naar het einde van de werken, hierbij nog even een update:

  • Alle meubilair is geplaatst.
  • Alle beplantingswerken zijn uitgevoerd. De plantvakken voor het landgoed worden nog terug aangevuld de komende weken.
  • De ontbrekende signalisatie werd aangebracht. Het is nu ook heel duidelijk voor wie de plaatsen aan het landgoed bedoeld zijn.
  • Het aanpassen van het voorplein van het Landgoed kon nog niet gebeuren door het regenweer. Dit wordt later ingepland in overleg met de aannemer.
  • De houtenbareel aan het landgoed werd reeds verschillende malen gevandaliseerd, wat we betreuren. Deze zal vervangen worden door de metalen draaibomen.  
  • De renovatie van de boogbrug laat nog even op zich wachten door het natte weer van de afgelopen weken. Maar dat wordt opgenomen van zodra het een periode droog blijft.
  • De aannemer is ook nog bezig met het afwerken van de werken op de schoolhoeve.
  • De poort aan de schoolhoeve is geplaatst en ook de nieuwe bezoekerstoegang kreeg een extra leuning en een toegangshek.
  • De plaatsing van de fietsnietjes zal ook gebeuren tijdens de afwerking van de werf.
  • Er komen ook nog een infozuil en twee infodragers die info zullen verschaffen over de Vinderhoutse bossen, de schoolhoeve en het landgoed.

  Door het natte weer en de winterse omstandigheden liep de werf niet zoals onderstaand gepland. Hierbij nog eens een update, onder voorbehoud van de weersomstandigheden:
  Globaal heeft de aannemer de opdracht om alles af te werken in de komende weken.
  Plaatsen resterende meubilair is ingepland in de loop van volgende week. De nog ontbrekende signalisatie wordt bevestigd o.a. aan kiss & rideplaatsen.
  Schoolhoeve krijgt een nieuwe poort ter hoogte van de dienstingang volgende week en kreeg al een bijkomende borstwering op de toegangsbrug.
  Alle beplantingswerken werden uitgevoerd.
  Het aanpassen van het voorplein van het landgoed i.f.v. betere afwatering zal pas op het einde van de werf gebeuren. Vermoedelijk begin maart.
  We stemmen verder af met Scouts de Woudloper en de conciërge van het landgoed ifv van gebruik van de houten bareel in de komende weken.  Door een productiefout in de eerste levering van draaibomen, kan de definitieve draaiboom niet geplaatst worden.
  De markante boogbrug krijgt de komende weken een grondige renovatie ter plaatse.
  Hierbij vraag ik opnieuw jullie aandacht voor de nieuwe circulatie zoals in bijlage weergegeven.
  De zone na de houten bareel is enkel toegankelijk voor het laden en lossen van grote elementen. Minder mobiele personen worden afgezet voor de bareel of er wordt rechtstreeks geparkeerd op de parking aan de Opperhofstraat.
  We stellen op regelmatige basis vast dat toch nog geparkeerd wordt voorbij de houten bareel. Deze zone is enkel bedoeld voor laden en lossen en moet vrijgehouden worden voor hulpdiensten.
  Mag ik jullie vragen dit verder te blijven communiceren naar alle gebruikers en dit ook zelf te hanteren.  

  Hierbij stuur ik jullie nog even een update van de werken. Door een aantal onvoorziene elementen, loopt voor een aantal zaken de werf vertraging op  (vertraging in levering, materialen, recente storm en natte weersomstandigheden). Onderstaand kan je hierover meer informatie terugvinden.
  Zone van de weilanden ten zuiden van de Gijzelstraat:
  Deze is grotendeels afgewerkt.
  In de loop van november wordt het meubilair geplaatst, onder voorbehoud van de weersomstandigheden
  De verkeersvrije loper:
  Deze wordt momenteel nog regelmatig gebruikt als werfweg i.f.v. de werken op de Schoolhoeve.
  De plaatsing van de verlichtingspalen was eerder gepland in de week van de herfstvakantie. Echter werden de werken niet aangevat ten gevolge van de doortocht van de recente storm. Op dit moment geeft fluvius prioriteit aan het herstellen van de stormschade. De plaatsing van de verlichtingspalen staat nu ingepland in de tweede helft van november.
  Er worden in de loop van november ook twee zitbanken geplaatst langs de Gijzelstraat telkens ter hoogte van de toegang van de schoolhoeve en de toegang van het landgoed.
  De aantakking van de paden moet nog afgewerkt worden.
  Het landgoed en park:
  We wachten nog steeds op de levering van de draaibomen (bareel). In tussentijd blijft de houtenbareel behouden. De doorgang door de bareel is enkel bedoeld voor laden en lossen van materialen en voor hulpdiensten.
  Voor het afzetten van personen dienen de Kiss  & ride plaatsen gebruikt te worden. In de loop van volgende week verplaatsen we de tijdelijke fietsenstalling zodat ook de kiss & ride plaatsen in onafgewerkte vorm gebruikt kunnen worden.
  Drie mindermobiele parkeerplaatsen zijn al voorzien van bebording. Voor de overige plaatsen wachten we op levering van de verschillende nodige onderdelen.
  De leuning van de platte brug zijn ondertussen terug geplaatst en ook het kleine boogbrugje is terug op zijn plaats. De rondgang in het park kan terug worden gebruikt. De grote boogbrug zal in de loop van het eindejaar ter plaatsen aangepakt worden. Op dat moment zal deze doorgang ook tijdelijk afgesloten zijn.
  Het meubilair zal indien de terreinomstandigheden niet te nat worden, geplaatst worden in de loop van november.
  Door het verzwaren van de stroomspanning is de lift tijdelijk in onbruik geraakt. Een aantal onderdelen moeten worden vervangen. Deze zijn in bestelling. Onder voorbehoud van levering is het herstel voorzien in de loop van volgende week door onze collega’s.
  De boszone:
  Het meubilair zal, indien de terreinomstandigheden niet te nat worden, geplaatst worden in de loop van november.
  Aanplantingen worden binnenkort voorzien in de speelzone.
  Tot slot is de aannemer volop bezig met de afwerking van de schoolhoeve.

  Bericht van dinsdag 26 september 2023
  De weide is sinds deze ochtend terug toegankelijk om te parkeren. Deze werd tijdelijk gebruikt door de landbouwer aangezien er een probleem was met de andere weidepoorten. Dit is nu opgelost.
  De weidepoort staat terug open en parkeren is er mogelijk zolang de weersomstandigheden dit toelaten.  
  Vanaf dit weekend kan het eerste deel van de nieuwe parking gebruikt worden. Gelieve vanaf dan daar in eerste instantie te parkeren.
  We stellen alles in het werk om ook het tweede deel van de parking zo snel mogelijk af te werken.
  Hierdoor is voldoende alternatief beschikbaar i.f.v. gebruik van de gebouwen.
  Het is belangrijk dat de weg naar het landgoed steeds is vrijgehouden, dit in functie van toegankelijkheid hulpdiensten en bereikbaarheid voor leveringen.
  De aannemer is de voorbereiding aan het treffen voor het aanbrengen van de signalisatie voor de nog resterende 6 parkeerplaatsen. Vanaf dan is het ook duidelijk zichtbaar wie deze parkeerplaatsen mag gebruiken (4 personen met een mobiele beperking en 2 kiss & ride plaatsen). Van zodra de fietsnietjes geplaatst worden zal ook de tijdelijke fietsenstalling worden weggenomen.  
  Van zodra de definitieve draaiarmen beschikbaar zijn, wordt de tijdelijke bareel vervangen. Echter is er een vertraging bij de stadleverancier van deze elementen.
  Als de definitieve draaiarmen zijn geplaatste zullen we met Willy als conciërge de werking toelichten ter plaatse.
  Echter hebben wij op heden geen zicht op de levering.
  Alvast bedankt voor jullie begrip.

  Bericht van maandag 21 augustus 2023
  Jullie hebben vermoedelijk gemerkt dat een aantal zaken vertraging oplopen. Daarom hier nog eens een update van de werf:
  Voor het afwerken van de parking moeten de resterende kasseien nog gelegd worden. Hiervoor is de onderaannemer in vertraging. We hopen dat dit werk zo snel mogelijk kan afgewerkt worden zodat de parking kan opengesteld worden.
  In tussentijd blijft parkeren mogelijk op het opengestelde weiland tegenover de toegang van de Kinderboerderij.
  Voor het afwerken van de Gijzelstraat zijn we afhankelijk van de werken aan de openbare verlichting. Deze zijn momenteel in vertraging waardoor de verlichtingspaal nog niet kan weggenomen worden.
  Ook hier hopen we dat dit snel kan verder lopen. Hiervoor wordt verder afgesteld met de nutsmaatschappij.
  Vanaf deze week worden de speeltoestellen in het speelbos geplaatst en zullen ook de paden in de boszone worden afgewerkt.
  In de eerste helft van september worden de fietsbeugels geplaatst op het landgoed en aan de schoolhoeve.  
  Voor het in gebruik nemen van de parkeerplaatsen voor minder mobiele personen aan het landgoed wordt nog gewacht op het plaatsen van de nodige signalisatie. Van zodra de fietsbeugels zijn geplaatst worden de tijdelijke fietsenstallingen hier weggenomen.
  Vanaf deze week gaat de aannemer ook aan de slag op de Schoolhoeve de Campagne. De Schoolhoeve is gesloten tijdens de werken.

  Bericht van vrijdag 14 juni 2023
  Ondertussen staat het bouwverlof voor de deur (en ook de Gentse feesten natuurlijk) en neemt de aannemer de komende 3 weken verdiend vakantie!
  Even nog een stand van zaken voor jullie:
  Zo goed als alle werken m.b.t. de heraanleg van de Gijzelstraat zijn afgerond. Het laatste stukje beton is nog aan het uitdrogen. Later deze zomer volgt nog het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen.
  De vernieuwde bewegwijzering is in uitvoering. Dit wil zeggen dat de verkeerscirculatie definitief gaat wijzigen. Gelieve dit mee te nemen in jullie communicatie m.b.t. de bereikbaarheid van de site in de toekomst.
  Alle werken in het historisch park en aan het landgoed zijn ook afgewerkt. Alle zitbanken, draaiarmen en fietsenstallingen worden later nog toegevoegd. Ook de speeltoestellen in het speelbos worden later nog toegevoegd.
  Na het bouwverlof wordt de parking afgewerkt. Voorlopig is parkeren dus nog toegelaten op het weiland vooraan aan de schoolhoeve. Van zodra de parking klaar is wordt het weiland definitief afgesloten. Dat zal in de loop van augustus gebeuren.
  Na afwerking van de parking zijn de grote werkzaamheden achter de rug en wordt gestart met de herinrichting van de schoolhoeve. Dit zal geen hinder meer geven voor de gebruikers van het landgoed. De schoolhoeve is tijdens de duur van de werken gesloten.
  Ook nog relevant voor de toekomst: het gedeelte van de Gijzelstraat tussen de Gavergrachtstraat en de Noordgijzelstraat krijgt een nieuwe naam vanaf 3/01/2024, nl. Opperhofstraat. Dit werd recent definitief goedgekeurd door het college. Dit was een noodzakelijke voorwaarde van de Brandweer.  
  Een fijne vakantie voor jullie en bedankt voor de flexibiliteit.  

  Bericht van 9 juni 2023
  Ondertussen is er al heel wat gewerkt door de aannemer in het Portaal De Campagne.
  Onderstaand een update van de werken en informatie over de verdere planning.
  — De werken aan de nutsleidingen lopen nog. Deze zullen wat langer duren dan eerst verwacht. Dit zorgt er ook voor dat de planning voor het gieten van de betonverharding op de Grijzelstraat vertraging oploopt.
  –Het deel van de weides wordt deze week volledig afgewerkt. De weidepoorten worden nog voorzien en in de weides worden boomkooien aangebracht om de bomen te beschermen i.f.v. de begrazing. Wanneer deze in orde zijn kan de landbouwer de koeien op de weide plaatsen. De landbouwer heeft vorige week ook maaiwerken uitgevoerd.
  –Ook in het speelbos wordt de speelheuvel binnenkort afgewerkt met de speeltoestellen. Aansluitend worden de paden afgewerkt en de resterende brugjes voorzien. Ook de brug over de Meirebeek werd aangelegd. Deze is echter voorlopig nog niet toegankelijk tot de speelzone volledig is afgewerkt. Tot die tijd blijft de verbinding langs de stuwconstructie achteraan in het park.
  –Achteraan in het park werd het vlonderpad met zitbank toegevoegd.
  –De betonverharding op de Gijzelstraat en de parking zal in fases worden aangebracht. Vanaf volgende week wordt daarmee gestart. Elke fase dient 3 weken uit te harden vooraleer er terug kan op gereden worden. Er wordt gestart met de zone voor de schoolhoeve en vervolgens de parking. Tijdens het aanleggen van de parking zal men tijdelijk terug kunnen parkeren op het weiland, waar ook in het verleden kon geparkeerd worden. Deze zal bereikbaar zijn via Boskeetstraat_Gijzelstraat. Van zodra de definitieve parking klaar is wordt het parkeren terug op deze locatie georganiseerd en wordt de weide definitief afgesloten voor parkeren.  (looptijd van deze fase: 12 juni tot 21 juli)
  — Het aanleggen van de Gijzelstraat zal in die zin voor hinder zorgen en ook het landgoed zal tijdelijk niet bereikbaar zijn via de oprit voor zwaar verkeer (ca. 1 juli tot 21 juli). We nemen hieromtrent nog verder contact op met de scouts in functie van hun kampvervoer en ook de schoolhoeve wordt regelmatig op de hoogte gebracht i.f.v. de bereikbaarheid voor bezoekers. Voor de organisatie van de Gentse Buitenband kan alles lopen zoals voorzien (leveringen vanaf 21 juli kunnen doorgaan).  
  — Eind juni plaatsen de collega’s van de wegendienst de nieuwe signalisatie i.f.v. het wijzigen van de verkeerscirculatie.
  –Na het bouwverlof (8 augustus), wordt gestart met de werken op de schoolhoeve.
  –In het najaar worden tot slot nog de banken, vuilbakken en resterende beplanting voorzien.

  Bericht van maandag 24 april 2023
  Ondertussen is de paasvakantie voorbij en ook het bouwverlof van de aannemer.
  Het voorplein van het landgoed is op grote lijnen aangelegd, maar wordt nog in detail afgewerkt de komende tijd. Het plein blijft toegankelijk te voet.
  De constructies in het park (de vlonder en trap) zijn al grotendeel uitgevoerd. De zitconstructie op de vlonder wordt later nog toegevoegd.
  Ondertussen is de sleuf gegraven voor de nutsleidingen en zijn de nutsmaatschappijen aan de slag.
  De werkplanning voor het gieten van de Gijzelstraat wordt opgemaakt door de aannemer. Van zodra we de details kennen zullen we verder communiceren.
  We houden ondertussen rekening met de gekende vragen m.b.t. toegang tot het landgoed i.f.v. leveringen.

  Bericht van vrijdag 31 maart 2023
  Met de paasvakantie voor de deur nog even een update voor wat de werken betreft.
  Begin volgende week start de aannemer met het aanbrengen van de porfierlaag op het voorplein van het landgoed.
  Dit wil zeggen dat het voorplein even niet toegankelijk is voor laden en lossen. Dit tot en met 21 april.
  Gezinsbond was al langer op de hoogte en weet dat zij hun materiaal vanaf de Gijzelstraat naar binnen moeten brengen.
  De woudloper zal ook hun kampmateriaal vanaf de Gijzelstraat in- en uitladen.

  Zoals eerder aangekondigd starten op 17 april de werkzaamheden op de Gijzelstraat. Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn vanaf dan.
  Volgende activiteiten hebben we ook al teruggekoppeld met de aannemer:
  18-21 mei kunstsalon cultuurplatform: Schilderijen en kunstwerken zullen geleverd kunnen worden.
  21 juni leveren van stoelen op het landgoed: levering kan plaatsvinden.

  Bij de verder planning houdt de aannemer hier verder rekening mee.
  Na de paasvakantie zullen we meer info hebben over de fasering van de heraanleg van het gedeelte van de Gijzelstraat.
  Alvast bedankt voor jullie flexibiliteit en een fijn(e) paasfeest/ paasvakantie.

  Bericht van maandag 6 maart 2023
  Week 6 – 10 maart: afwerken afsluiting zone weilanden + afzetten populierenrij op Schoolhoeve, en aanleg takkenril
  Week 13 -17 maart:  afwerken afsluiting en takkenril. Vanaf half deze week starten de werken aan het voorplein van het landgoed. De werken aan het voorplein zullen duren tot aan de paasvakantie. De eerste week van de paasvakantie zal de verharding moeten uitharden. De toekomstige grens van de verharding is momenteel grosso modo afzet met herashekkens. Om te gemoed te komen aan de bezorgdheden werden tijdelijk nog een beperkt aantal parkeerplaatsen behouden op het voorplein. Van zodra de werken starten aan de verharding van het voorplein (midden volgende week), zullen ook deze verdwijnen.
  Week 20 – 24 maart: aanleg voorplein + realisatie zitvlonder aan de vijver
  Week 27-31 maart: afwerken voorplein met toplaag. Wanneer de toplaag werd aangebracht zullen ook nog een aantal bijkomende parkeerplaatsen op de parking aan de Noordgijzelstraat beschikbaar zijn. 
  ! Indien in deze periode een uitzonderlijke levering nodig is. Gelieve ons te contacteren. Dan bekijken we wat mogelijk is.
  Week 3 – 7 april: uitharden verharding landgoed – na de uitharding zal men niet meer kunnen parkeren zoals voorheen op het landgoed. Er zullen slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn zoals eerder gecommuniceerd nl. (4 minder mobiele personen en 2 kiss&ride zones). In afwachting van de beweegbare paaltjes zal het plein afgesloten worden met werfhekkens. Hierover maken we verdere afspraken met Willy Herteleer en Schoolhoeve in functie van leveringen.
  Week 10 – 14 april: bouwverlof 
  Week 17 – 21 april: Start werken in functie van nutsleidingen. Opgelet! Zowel de schoolhoeve, als het landgoed zijn in die week niet bereikbaar voor leveringen. Vanaf dit moment zal doorgang op de Gijzelstraat niet meer mogelijk zijn. Hiertoe wordt de nodige werfsignalisatie aangebracht. Ten allen tijde zullen brandweer en hulpdiensten de Schoolhoeve kunnen bereiken. In overleg met de Schoolhoeve bekijken we de beste route voor de klassen die op bezoek komen.  
  Afronden werf restauratie tuinmuur De Campagne. 
  Vanaf week 24 – 28 april: start werken aan Gijzelstraat: verwijderen toplaag en realiseren fundering. Opgelet: deze werken zullen in eerste instantie plaatsvinden tussen de Noordgijzelstraat en de toegang van het Landgoed. De toegang van het landgoed blijft in eerste instantie toegankelijk en is bereikbaar vanuit de richting van de Beekstraat. Pas net voor de beton wordt gegoten zal ook deze toegang tijdelijk niet toegankelijk zijn. De timing voor deze werken wordt nog verder verfijnd door de aannemer.
  Verder willen we ook nog vragen om niet te parkeren op de busparking (verbreding Gijzelstraat ter hoogte van de parking) die al werd aangelegd.
  Na de paasvakantie zullen bussen voor de Schoolhoeve daar parkeren.
  Gelieve er rekening mee te houden dat de weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een bijsturing van de planning.

  Bericht van woensdag 1 maart 2023.
  De aannemer is ondertussen gestart met de werken aan het voorplein van het Landgoed zelf.
  Vanaf morgen zal je niet meer kunnen parkeren op deze zone. Er zijn een 20-tal parkeerplaatsen voorzien op de locatie van de toekomstige parking.

  Bericht van 20 feb. 2023
  Ondertussen kunnen jullie al heel wat veranderingen zien op het terrein. De aannemer heeft het grootste deel van de grondwerken uitgevoerd en heeft de paden in de boszone en de weilanden ten zuiden van de Gijzelstraat afgewerkt met porfier. Ook het speelbos begint vorm te krijgen. 
  Momenteel is de aannemer werkzaam in het park, ook daar is hij bezig met het aanleggen van de paden. Hij start hierbij in het park zelf en schuif zo op naar het voorplein van het landgoed.
  Tegen Pasen zal ook het voorplein van het landgoed met porfier afgewerkt zijn. Dit wil ook zeggen dat in tussentijd de parkeerplaatsen op het landgoed verdwijnen. Tijdens de werken zullen er voorlopig parkeerplaatsen ter beschikking zijn op de toekomstige parking. Een deel van deze ruimte zal voorlopig wel nog als werfzone gebruikt worden door de aannemer. Er zal dus nog geen volle capaciteit van de parking ter beschikking kunnen gesteld worden.
  De aannemer zal ook starten met de aanleg van de busparking. Zodat deze alvast onder een voorlopige vorm (enkel fundering) gebruikt kan worden.
  Vanaf 17 april wordt gestart met de het ondergronds brengen van de nutsleidingen. Vanaf dat moment zal er hinder zijn op de Gijzelstraat zelf. Het landgoed en de schoolhoeve zullen tijdens deze werken steeds toegankelijk zijn te voet.

  Bericht van 10 nov. 2022
  Ondertussen werd de parking aangelegd met de funderingslaag. Deze zal afgewerkt worden samen met de heraanleg van het deel van de Gijzelstraat t.h.v. de schoolhoeve.
  Deze kan voorlopig ook al gebruikt worden. 
  Deze week is de aannemer gestart met het uitzetten van de recreatieve paden en zal het grondverzet hiervoor gebeuren. Dit kan mogelijks hinder geven ter hoogte van het lokaal van de gidsen Sint – Coleta.
  Verder wordt ook de parallelle werf voor de restauratie van de tuinmuur voorbereid. Daarvoor wordt een werfkeet geplaatst langs de Gijzelstraat. Deze werken worden gecoördineerd door collega Doll My Lynn.
  Van zodra de verdere planning gekend is zal ik jullie hier over informeren.
  Indien er vragen zijn kan je zeker bij mij terecht! 

  Eerste bericht:
  Aan de hand van deze mail wil ik jullie er van op de hoogte brengen  dat alles er naar uitziet dat wij in de loop van september zullen starten met de inrichtingswerken.
  Echter zal het zich hoogst waarschijnlijk wel voordoen dat de parkeermogelijkheden vooraan aan het landgoed al aan het begin van de werken niet meer toegankelijk zullen zijn.
  De eerste ingreep die de aannemer zal uitvoeren is het realiseren van de nieuwe parking. Van zodra deze klaar is kan deze in gebruik worden genomen.
  Tot slot laat ik nog even weten dat op zondag 16 oktober het plantevenement van het geboortebos 2021 doorgaat in De Campagne.
  We houden jullie verder op de hoogte. Indien er in tussentijd nog vragen zijn mag je me zeker contacteren.

  Eva Verstraete
  Coördinator Groenpolen
  Groendienst | Departement Stedelijke Ontwikkeling | Stad Gent
  Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  GSM 0470/90.16.26 | www.stad.gent/ |