Werken Campagne

  We hebben onderstaande berichten ontvangen van de Stadsdiensten:

  Bericht van dinsdag 26 september 2023
  De weide is sinds deze ochtend terug toegankelijk om te parkeren. Deze werd tijdelijk gebruikt door de landbouwer aangezien er een probleem was met de andere weidepoorten. Dit is nu opgelost.
  De weidepoort staat terug open en parkeren is er mogelijk zolang de weersomstandigheden dit toelaten.  
  Vanaf dit weekend kan het eerste deel van de nieuwe parking gebruikt worden. Gelieve vanaf dan daar in eerste instantie te parkeren.
  We stellen alles in het werk om ook het tweede deel van de parking zo snel mogelijk af te werken.
  Hierdoor is voldoende alternatief beschikbaar i.f.v. gebruik van de gebouwen.
  Het is belangrijk dat de weg naar het landgoed steeds is vrijgehouden, dit in functie van toegankelijkheid hulpdiensten en bereikbaarheid voor leveringen.
  De aannemer is de voorbereiding aan het treffen voor het aanbrengen van de signalisatie voor de nog resterende 6 parkeerplaatsen. Vanaf dan is het ook duidelijk zichtbaar wie deze parkeerplaatsen mag gebruiken (4 personen met een mobiele beperking en 2 kiss & ride plaatsen). Van zodra de fietsnietjes geplaatst worden zal ook de tijdelijke fietsenstalling worden weggenomen.  
  Van zodra de definitieve draaiarmen beschikbaar zijn, wordt de tijdelijke bareel vervangen. Echter is er een vertraging bij de stadleverancier van deze elementen.
  Als de definitieve draaiarmen zijn geplaatste zullen we met Willy als conciërge de werking toelichten ter plaatse.
  Echter hebben wij op heden geen zicht op de levering.
  Alvast bedankt voor jullie begrip.

  Bericht van maandag 21 augustus 2023
  Jullie hebben vermoedelijk gemerkt dat een aantal zaken vertraging oplopen. Daarom hier nog eens een update van de werf:
  Voor het afwerken van de parking moeten de resterende kasseien nog gelegd worden. Hiervoor is de onderaannemer in vertraging. We hopen dat dit werk zo snel mogelijk kan afgewerkt worden zodat de parking kan opengesteld worden.
  In tussentijd blijft parkeren mogelijk op het opengestelde weiland tegenover de toegang van de Kinderboerderij.
  Voor het afwerken van de Gijzelstraat zijn we afhankelijk van de werken aan de openbare verlichting. Deze zijn momenteel in vertraging waardoor de verlichtingspaal nog niet kan weggenomen worden.
  Ook hier hopen we dat dit snel kan verder lopen. Hiervoor wordt verder afgesteld met de nutsmaatschappij.
  Vanaf deze week worden de speeltoestellen in het speelbos geplaatst en zullen ook de paden in de boszone worden afgewerkt.
  In de eerste helft van september worden de fietsbeugels geplaatst op het landgoed en aan de schoolhoeve.  
  Voor het in gebruik nemen van de parkeerplaatsen voor minder mobiele personen aan het landgoed wordt nog gewacht op het plaatsen van de nodige signalisatie. Van zodra de fietsbeugels zijn geplaatst worden de tijdelijke fietsenstallingen hier weggenomen.
  Vanaf deze week gaat de aannemer ook aan de slag op de Schoolhoeve de Campagne. De Schoolhoeve is gesloten tijdens de werken.

  Bericht van vrijdag 14 juni 2023
  Ondertussen staat het bouwverlof voor de deur (en ook de Gentse feesten natuurlijk) en neemt de aannemer de komende 3 weken verdiend vakantie!
  Even nog een stand van zaken voor jullie:
  Zo goed als alle werken m.b.t. de heraanleg van de Gijzelstraat zijn afgerond. Het laatste stukje beton is nog aan het uitdrogen. Later deze zomer volgt nog het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen.
  De vernieuwde bewegwijzering is in uitvoering. Dit wil zeggen dat de verkeerscirculatie definitief gaat wijzigen. Gelieve dit mee te nemen in jullie communicatie m.b.t. de bereikbaarheid van de site in de toekomst.
  Alle werken in het historisch park en aan het landgoed zijn ook afgewerkt. Alle zitbanken, draaiarmen en fietsenstallingen worden later nog toegevoegd. Ook de speeltoestellen in het speelbos worden later nog toegevoegd.
  Na het bouwverlof wordt de parking afgewerkt. Voorlopig is parkeren dus nog toegelaten op het weiland vooraan aan de schoolhoeve. Van zodra de parking klaar is wordt het weiland definitief afgesloten. Dat zal in de loop van augustus gebeuren.
  Na afwerking van de parking zijn de grote werkzaamheden achter de rug en wordt gestart met de herinrichting van de schoolhoeve. Dit zal geen hinder meer geven voor de gebruikers van het landgoed. De schoolhoeve is tijdens de duur van de werken gesloten.
  Ook nog relevant voor de toekomst: het gedeelte van de Gijzelstraat tussen de Gavergrachtstraat en de Noordgijzelstraat krijgt een nieuwe naam vanaf 3/01/2024, nl. Opperhofstraat. Dit werd recent definitief goedgekeurd door het college. Dit was een noodzakelijke voorwaarde van de Brandweer.  
  Een fijne vakantie voor jullie en bedankt voor de flexibiliteit.  

  Bericht van 9 juni 2023
  Ondertussen is er al heel wat gewerkt door de aannemer in het Portaal De Campagne.
  Onderstaand een update van de werken en informatie over de verdere planning.
  — De werken aan de nutsleidingen lopen nog. Deze zullen wat langer duren dan eerst verwacht. Dit zorgt er ook voor dat de planning voor het gieten van de betonverharding op de Grijzelstraat vertraging oploopt.
  –Het deel van de weides wordt deze week volledig afgewerkt. De weidepoorten worden nog voorzien en in de weides worden boomkooien aangebracht om de bomen te beschermen i.f.v. de begrazing. Wanneer deze in orde zijn kan de landbouwer de koeien op de weide plaatsen. De landbouwer heeft vorige week ook maaiwerken uitgevoerd.
  –Ook in het speelbos wordt de speelheuvel binnenkort afgewerkt met de speeltoestellen. Aansluitend worden de paden afgewerkt en de resterende brugjes voorzien. Ook de brug over de Meirebeek werd aangelegd. Deze is echter voorlopig nog niet toegankelijk tot de speelzone volledig is afgewerkt. Tot die tijd blijft de verbinding langs de stuwconstructie achteraan in het park.
  –Achteraan in het park werd het vlonderpad met zitbank toegevoegd.
  –De betonverharding op de Gijzelstraat en de parking zal in fases worden aangebracht. Vanaf volgende week wordt daarmee gestart. Elke fase dient 3 weken uit te harden vooraleer er terug kan op gereden worden. Er wordt gestart met de zone voor de schoolhoeve en vervolgens de parking. Tijdens het aanleggen van de parking zal men tijdelijk terug kunnen parkeren op het weiland, waar ook in het verleden kon geparkeerd worden. Deze zal bereikbaar zijn via Boskeetstraat_Gijzelstraat. Van zodra de definitieve parking klaar is wordt het parkeren terug op deze locatie georganiseerd en wordt de weide definitief afgesloten voor parkeren.  (looptijd van deze fase: 12 juni tot 21 juli)
  — Het aanleggen van de Gijzelstraat zal in die zin voor hinder zorgen en ook het landgoed zal tijdelijk niet bereikbaar zijn via de oprit voor zwaar verkeer (ca. 1 juli tot 21 juli). We nemen hieromtrent nog verder contact op met de scouts in functie van hun kampvervoer en ook de schoolhoeve wordt regelmatig op de hoogte gebracht i.f.v. de bereikbaarheid voor bezoekers. Voor de organisatie van de Gentse Buitenband kan alles lopen zoals voorzien (leveringen vanaf 21 juli kunnen doorgaan).  
  — Eind juni plaatsen de collega’s van de wegendienst de nieuwe signalisatie i.f.v. het wijzigen van de verkeerscirculatie.
  –Na het bouwverlof (8 augustus), wordt gestart met de werken op de schoolhoeve.
  –In het najaar worden tot slot nog de banken, vuilbakken en resterende beplanting voorzien.

  Bericht van maandag 24 april 2023
  Ondertussen is de paasvakantie voorbij en ook het bouwverlof van de aannemer.
  Het voorplein van het landgoed is op grote lijnen aangelegd, maar wordt nog in detail afgewerkt de komende tijd. Het plein blijft toegankelijk te voet.
  De constructies in het park (de vlonder en trap) zijn al grotendeel uitgevoerd. De zitconstructie op de vlonder wordt later nog toegevoegd.
  Ondertussen is de sleuf gegraven voor de nutsleidingen en zijn de nutsmaatschappijen aan de slag.
  De werkplanning voor het gieten van de Gijzelstraat wordt opgemaakt door de aannemer. Van zodra we de details kennen zullen we verder communiceren.
  We houden ondertussen rekening met de gekende vragen m.b.t. toegang tot het landgoed i.f.v. leveringen.

  Bericht van vrijdag 31 maart 2023
  Met de paasvakantie voor de deur nog even een update voor wat de werken betreft.
  Begin volgende week start de aannemer met het aanbrengen van de porfierlaag op het voorplein van het landgoed.
  Dit wil zeggen dat het voorplein even niet toegankelijk is voor laden en lossen. Dit tot en met 21 april.
  Gezinsbond was al langer op de hoogte en weet dat zij hun materiaal vanaf de Gijzelstraat naar binnen moeten brengen.
  De woudloper zal ook hun kampmateriaal vanaf de Gijzelstraat in- en uitladen.

  Zoals eerder aangekondigd starten op 17 april de werkzaamheden op de Gijzelstraat. Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn vanaf dan.
  Volgende activiteiten hebben we ook al teruggekoppeld met de aannemer:
  18-21 mei kunstsalon cultuurplatform: Schilderijen en kunstwerken zullen geleverd kunnen worden.
  21 juni leveren van stoelen op het landgoed: levering kan plaatsvinden.

  Bij de verder planning houdt de aannemer hier verder rekening mee.
  Na de paasvakantie zullen we meer info hebben over de fasering van de heraanleg van het gedeelte van de Gijzelstraat.
  Alvast bedankt voor jullie flexibiliteit en een fijn(e) paasfeest/ paasvakantie.

  Bericht van maandag 6 maart 2023
  Week 6 – 10 maart: afwerken afsluiting zone weilanden + afzetten populierenrij op Schoolhoeve, en aanleg takkenril
  Week 13 -17 maart:  afwerken afsluiting en takkenril. Vanaf half deze week starten de werken aan het voorplein van het landgoed. De werken aan het voorplein zullen duren tot aan de paasvakantie. De eerste week van de paasvakantie zal de verharding moeten uitharden. De toekomstige grens van de verharding is momenteel grosso modo afzet met herashekkens. Om te gemoed te komen aan de bezorgdheden werden tijdelijk nog een beperkt aantal parkeerplaatsen behouden op het voorplein. Van zodra de werken starten aan de verharding van het voorplein (midden volgende week), zullen ook deze verdwijnen.
  Week 20 – 24 maart: aanleg voorplein + realisatie zitvlonder aan de vijver
  Week 27-31 maart: afwerken voorplein met toplaag. Wanneer de toplaag werd aangebracht zullen ook nog een aantal bijkomende parkeerplaatsen op de parking aan de Noordgijzelstraat beschikbaar zijn. 
  ! Indien in deze periode een uitzonderlijke levering nodig is. Gelieve ons te contacteren. Dan bekijken we wat mogelijk is.
  Week 3 – 7 april: uitharden verharding landgoed – na de uitharding zal men niet meer kunnen parkeren zoals voorheen op het landgoed. Er zullen slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn zoals eerder gecommuniceerd nl. (4 minder mobiele personen en 2 kiss&ride zones). In afwachting van de beweegbare paaltjes zal het plein afgesloten worden met werfhekkens. Hierover maken we verdere afspraken met Willy Herteleer en Schoolhoeve in functie van leveringen.
  Week 10 – 14 april: bouwverlof 
  Week 17 – 21 april: Start werken in functie van nutsleidingen. Opgelet! Zowel de schoolhoeve, als het landgoed zijn in die week niet bereikbaar voor leveringen. Vanaf dit moment zal doorgang op de Gijzelstraat niet meer mogelijk zijn. Hiertoe wordt de nodige werfsignalisatie aangebracht. Ten allen tijde zullen brandweer en hulpdiensten de Schoolhoeve kunnen bereiken. In overleg met de Schoolhoeve bekijken we de beste route voor de klassen die op bezoek komen.  
  Afronden werf restauratie tuinmuur De Campagne. 
  Vanaf week 24 – 28 april: start werken aan Gijzelstraat: verwijderen toplaag en realiseren fundering. Opgelet: deze werken zullen in eerste instantie plaatsvinden tussen de Noordgijzelstraat en de toegang van het Landgoed. De toegang van het landgoed blijft in eerste instantie toegankelijk en is bereikbaar vanuit de richting van de Beekstraat. Pas net voor de beton wordt gegoten zal ook deze toegang tijdelijk niet toegankelijk zijn. De timing voor deze werken wordt nog verder verfijnd door de aannemer.
  Verder willen we ook nog vragen om niet te parkeren op de busparking (verbreding Gijzelstraat ter hoogte van de parking) die al werd aangelegd.
  Na de paasvakantie zullen bussen voor de Schoolhoeve daar parkeren.
  Gelieve er rekening mee te houden dat de weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een bijsturing van de planning.

  Bericht van woensdag 1 maart 2023.
  De aannemer is ondertussen gestart met de werken aan het voorplein van het Landgoed zelf.
  Vanaf morgen zal je niet meer kunnen parkeren op deze zone. Er zijn een 20-tal parkeerplaatsen voorzien op de locatie van de toekomstige parking.

  Bericht van 20 feb. 2023
  Ondertussen kunnen jullie al heel wat veranderingen zien op het terrein. De aannemer heeft het grootste deel van de grondwerken uitgevoerd en heeft de paden in de boszone en de weilanden ten zuiden van de Gijzelstraat afgewerkt met porfier. Ook het speelbos begint vorm te krijgen. 
  Momenteel is de aannemer werkzaam in het park, ook daar is hij bezig met het aanleggen van de paden. Hij start hierbij in het park zelf en schuif zo op naar het voorplein van het landgoed.
  Tegen Pasen zal ook het voorplein van het landgoed met porfier afgewerkt zijn. Dit wil ook zeggen dat in tussentijd de parkeerplaatsen op het landgoed verdwijnen. Tijdens de werken zullen er voorlopig parkeerplaatsen ter beschikking zijn op de toekomstige parking. Een deel van deze ruimte zal voorlopig wel nog als werfzone gebruikt worden door de aannemer. Er zal dus nog geen volle capaciteit van de parking ter beschikking kunnen gesteld worden.
  De aannemer zal ook starten met de aanleg van de busparking. Zodat deze alvast onder een voorlopige vorm (enkel fundering) gebruikt kan worden.
  Vanaf 17 april wordt gestart met de het ondergronds brengen van de nutsleidingen. Vanaf dat moment zal er hinder zijn op de Gijzelstraat zelf. Het landgoed en de schoolhoeve zullen tijdens deze werken steeds toegankelijk zijn te voet.

  Bericht van 10 nov. 2022
  Ondertussen werd de parking aangelegd met de funderingslaag. Deze zal afgewerkt worden samen met de heraanleg van het deel van de Gijzelstraat t.h.v. de schoolhoeve.
  Deze kan voorlopig ook al gebruikt worden. 
  Deze week is de aannemer gestart met het uitzetten van de recreatieve paden en zal het grondverzet hiervoor gebeuren. Dit kan mogelijks hinder geven ter hoogte van het lokaal van de gidsen Sint – Coleta.
  Verder wordt ook de parallelle werf voor de restauratie van de tuinmuur voorbereid. Daarvoor wordt een werfkeet geplaatst langs de Gijzelstraat. Deze werken worden gecoördineerd door collega Doll My Lynn.
  Van zodra de verdere planning gekend is zal ik jullie hier over informeren.
  Indien er vragen zijn kan je zeker bij mij terecht! 

  Eerste bericht:
  Aan de hand van deze mail wil ik jullie er van op de hoogte brengen  dat alles er naar uitziet dat wij in de loop van september zullen starten met de inrichtingswerken.
  Echter zal het zich hoogst waarschijnlijk wel voordoen dat de parkeermogelijkheden vooraan aan het landgoed al aan het begin van de werken niet meer toegankelijk zullen zijn.
  De eerste ingreep die de aannemer zal uitvoeren is het realiseren van de nieuwe parking. Van zodra deze klaar is kan deze in gebruik worden genomen.
  Tot slot laat ik nog even weten dat op zondag 16 oktober het plantevenement van het geboortebos 2021 doorgaat in De Campagne.
  We houden jullie verder op de hoogte. Indien er in tussentijd nog vragen zijn mag je me zeker contacteren.

  Eva Verstraete
  Coördinator Groenpolen
  Groendienst | Departement Stedelijke Ontwikkeling | Stad Gent
  Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  GSM 0470/90.16.26 | www.stad.gent/ |