Cultuur Drongen

  Culturele verenigingen

  Het sociaal-cultureel volwassenenwerk staat erg sterk in Drongen

  Kunstpatrimonium Drongen

  Cultuurplatform Drongen verzamelde in de loop der jaren een kunstpatrimonium.

  Hedendaagse kunstenaars

  Hier kunt u kennis maken met een aantal kunstenaars die in Drongen wonen.

  Erfgoed Drongen

  Erfgoed omvat alle tekens die naar de denk- en leefwereld van onze voorouders verwijzen.

  Bibliotheek Drongen

  Ook in Drongen is er een plaatselijke bibliotheek aanwezig.

  Materiaal cultuurplatform

  Bij het Cultuurplatform Drongen aangesloten verenigingen kunnen gebruik maken van materiaal.