Oude Abdij: Sobere maaltijd

    We nodigen je uit op de wekelijkse sobere maaltijd (12 u. – 13 u.) in Oude Abdij Drongen. Elke vrijdag van de vasten, met uitzondering van Goede Vrijdag, kan je daar ’s middags bij aansluiten. We zorgen telkens voor soep en brood. Met deze versobering willen we meer ruimte maken en gevoeliger proberen worden voor het essentiële in ons leven: onze verbondenheid met onszelf, onze medemens en God.
    Als je dit wenst, kan je vooraf deelnemen aan de eucharistie om 11.30 u. Vanaf de woensdag van de Goede Week ben je welkom op de Paasdriedaagse voor jong en oud en is er geen aparte sobere maaltijd meer. Meer info en inschrijven via www.oudeabdij.be/sobere-maaltijd

    Event Details
    Event Details