Oude Abdij: Contemplatieve retraite

  9 – 18  augustus 2024
  Veel mensen verlangen in het diepste van zichzelf naar verbondenheid met God, om van daaruit te leven. Velen hebben met vrucht gebeden met woorden, gedachten, beelden, voorstellingen, teksten, maar zoeken nu naar meer stilte, eenvoud en innerlijkheid.
  In deze retraite volgen we de weg die jezuïet Franz Jalics (1927-2021) wijst naar het stille, contemplatieve gebed. Deze ‘contemplatieve oefeningen’ voeren ons stapsgewijs via de waarneming van de natuur, van onze adem en van ons lichaam naar de eenvoud van het Jezusgebed.
  De retraite wordt gekenmerkt door volledige stilte, gezamenlijke meditatie, een dagelijkse instructie, dagelijkse eucharistieviering, persoonlijke begeleiding en een aanbod van eenvoudige lichaamsoefeningen
  Voor deze retraite is vereist dat je al enigszins vertrouwd bent met stilte en innerlijk leven. We mediteren samen gedurende meerdere uren per dag. Je bent welkom zowel wanneer je al bekend bent met de methode van Jalics als wanneer je deze nog niet kent. Je wordt dan stap voor stap ingeleid.
  Meer info en inschrijven via  www.oudeabdij.be/contemplatieve-retraite

  Event Details
  Event Details