Jolien Collen

    Chaos en structuur zijn twee elementen die telkens terugkomen. Het zijn twee begrippen die haaks op elkaar staan. Deze twee elementen zijn sterk in mezelf aanwezig met als gevolg dat zowel mijn werk als werkproces constant afwisselt tussen deze twee extremen.

    Wederkerende thema’s in mijn werk zijn sociaalmaatschappelijke elementen die op macro-niveau plaatsvinden. Ik breng deze op micro-niveau door ze in mijn leefwereld te plaatsen, waarna ik ze vervolgens terug op macro-niveau plaats door middel van mijn werk.


    Contact: 
    Jolien Collen (geen gegevens)

    Klik om een mail te sturen