Wandelen

  Met tientallen hectare natuurgebied, meer dan dertig kilometer trage wegen en nagenoeg tien kilometer Leieoevers is Drongen een paradijs voor wandelaars.  Toerisme Oost-Vlaanderen, Natuurpunt Gent, Pasar Drongen en de Heemkundige Kring Dronghine werkten verschillende wandelroutes uit die Drongen aandoen of in Drongen starten. Ze komen stuk voor stuk langs de mooiste en meest bezienswaardige plekjes van Drongen.

  Tragewegennetwerk Drongen

  De stad Gent werkt aan een plan om dit netwerk van trage wegen toegankelijker te maken. In oktober 2015 werd de eerste fase van dit plan gerealiseerd en voorgesteld aan het publiek.
  Dit netwerk werd uitgewerkt in samenspraak met bewoners en verenigingen, Trage Wegen vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen. De realisatie is gebeurd in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en vzw Natuurpunt. De komende jaren zullen er nog trage wegen aan het bestaande netwerk toegevoegd worden.
  De trage wegen worden aangeduid met een specifiek daarvoor ontworpen tragewegennaambordje. Op het parcours staan ook infoborden met de kaart erop afgeprint. In een folder met kaart  vind je alle trage wegen. Met dit plan in de hand, bepaal je zelf jouw route. Je kan de folder hier downloaden op de website van de stad Gent.

  Wandelroutes

  Meersen en trage wegen

  Groene Haltewandelingen zijn wandelingen van A naar B die beginnen en eindigen aan een station of bushalte. Aan die haltes komt minstens één trein, tram of bus per uur voorbij. De route start aan Drongen station, verkent een reeks trage wegen in Drongen en loopt door natuurgebied De Assels langs de pittoreske oevers van de Leie. Via de Blaarmeersen en het buurtpark Overmeers bereik je het Sint-Pietersstation.
  Meersen en trage wegen is een zeer gevarieerde wandeling in voor velen nog onbekende delen van Gent.
  Treintrambus
  Afstand: 14,9 km – verkortingen: 9,7 km; 6,4 km
  Start: station Drongen, niet bewegwijzerd
  Meer info en een routebeschrijving op www.groenehalte.be

  Tweekerkenpad

  Deze wandellus van 11 km verbindt de oude dorpskern met Baarle. Het tracé van de bewegwijzerde wandeling loopt langs schilderachtige Leiebochten en mooie natuurplekjes. Wandelaars kunnen hier genieten van veel groen, water, landbouw en bos. Wie start op het Drongenplein kan kiezen voor een verkort traject van 4 km. Bij vertrek aan het Baarleveer kan je de wandeling verkorten tot 8 km.
  Pasar maakte van deze wandeling een brochure die te verkrijgen is bij Pa Drongen (pasardrongen@hotmail.com).
  Pasar Drongen
  Afstand: 11 km (verkorting 4 km, 8 km)
  Start: Drongenplein
  Bewegwijzerd
  Download hier een routebeschrijving

  Drieleienwandeling

  Drieleien is de plaats in de afgelegen wijk Assels waar de Leie in twee richtingen splitst voor ze Gent binnen stroomt. Wandelaars kunnen het gebied bereiken via de dijkweg van aan de Pontbrug in het centrum van Drongen. Tijdens deze wandeling beleef je de Leievalle in al zijn verscheidenheid: riante villatuinen langs de oevers, meersengebieden waar talrijke vogels een onderkomen zoeken, gezellige terrasjes, plezierbootjes die af en aan varen. Tweemaal ga je de Leie over: met het veerpont aan de kerk van Afsnee en met de voetgangersbrug onder de de autosnelweg in Baarle.
  Pasar Drongen
  Afstand: 9 km
  Start: Drongenplein
  Niet bewegwijzerd 
  Download hier een routebeschrijving

  Langs kapellen en kastelen

  Baarle is bezaaid met een rijk historisch erfgoed dat vooral bestaat uit kapellen en kastelen. Dat is te verklaren door de volksdevotie van de 18- 19e eeuwse inwoners, maar vooral door de vrijgevigheid van de rijke burgerij die ze zich vroeger in het landelijke dorpje Baarle-aan-de-Leie kwam vestigen. Naast elk van de vijf kastelen die in Baarle stonden, tref je immers een kapel aan. En de bewoner van het kasteel Ten Bogaerde, Ernest Solvyns, liet zich niet onbetuigd als mecenas voor de bouw van het Sint-Regina godshuis. Deze wandellus van 9 km laat je kennis maken met het erfgoed dat bewaard gebleven is, ondanks woonuitbreidingen, wegenaanleg en industrie.
  Pasar Drongen
  Afstand: 9 km
  Start: Sint-Martinuskerk, Baarledorpstraat
  Niet bewegwijzerd
  Download hier een routebeschrijving

  Paterkespad

  Landgoed De Campagne in Luchteren fungeerde lange tijd als buitengoed van de paters Jezuieten die gevestigd waren in de abdij van Drongen.
  Tijdens de weekends was het een plaats van ontspanning voor de novicen. Oudere Drongenaars herinneren zich nog het beeld van de ‘paterkens’ die er naar op stap waren door de velden ‘Noeit mee twieen, wriee weinig alliene, ten minsten mee drij^n’. Deze wandeling brengt je langs een netwerk van trage wegen van de Oude Abdij naar landgoed De Campagne, dat vandaag dienst doet als gemeenschapscentrum.
  Pasar Drongen
  Afstand: 9 km
  Start: Drongenplein, Drongen
  Niet bewegwijzerd

  Download hier een routebeschrijving

  Assels wandelroute

  De Assels wandelroute is 6 kilometer lang en biedt een aantrekkelijke mix van cultuur en natuurpracht.
  Startpunt is de voormalige norbertijnenabdij van Drongen. Van daar wandelen we langs de oude Leieput, voorbij het open meersenlandschap de Hoge Blaarmeersen en het 16 e eeuwse ‘t Goed ter Kaeksmete, één van de oudste en mooiste hoeves van Drongen. Het traject leidt verder langs hoeve De Bunt, en langs de Piereput, de Boterput en het centrale gedeelte van de Assels, een belangrijk weidevogelgebied. Vanwege de vorm wordt dit laatste ook wel eens ‘het ei’ genoemd.
  Toerisme Oost-Vlaanderen
  Afstand: 6 km
  Start: Drongenplein
  Download HIER de wandelroute

  Afsnee-Keuze wandelpad

  De Afsnee-Keuze wandelroute bestaat uit 2 lussen met als knooppunt de Goedingebrug.
  De route start in het dorpje Afsnee en verbindt de kouter van Afsnee met het natuurgebied de Keuzemeersen in Drongen. In Afsnee wandel je door het laatste stukje open landbouwgebied , aan de andere kant van de Leie kun je vooral nog genieten van de nog aanwezige natuur in de lager gelegen Keuzemeersen.

  Toerisme Oost-Vlaanderen
  Afstand: 9 km
  Start: dorp Afsnee
  Bewegwijzerd
  Download HIER de routekaart

  Oude Kale wandelpad

  Van Nevele via Landegem, Merendree en Drongen naar Vinderhoute stroomt de beek de Oude Kale. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) richtte de unieke, beschermde vallei van de Oude Kale tussen Merendree en Vinderhoute in voor onder meer wandelrecreatie. Zo werden extra zitbanken geplaatst, nieuwe paden aangelegd en bestaande paden verbeterd.
  Toerisme Oost-Vlaanderen stippelde in het gebied twee bewegwijzerde wandellussen uit. Beide lussen sluiten op elkaar aan.
  Toerisme Oost-Vlaanderen
  Afstand: 
  wandellus 1(7 km), met vertrek op het kerkplein van Merendree;
  wandellus 2 (8 km), met vertrek in Vinderhoute-dorp aan de parking van de Kasteellaan.
  Bewegwijzerd 
  Download HIER wandellus 1 en HIER wandellus 2

  Bourgoyen-Ossemeersen

  Het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is vrij toegankelijk voor wandelaars. Er zijn drie wandelpaden aangeduid met gekleurde paaltjes. Die leiden de bezoeker langs alle typische biotopen van het gebied.

  Vier zaterdagen per jaar organiseert de Milieudienst van de Stad Gent een themawandeling. In het najaar is er een paddenstoelenwandeling. In de winter gaat de aandacht naar overwinterende watervogels en in het voorjaar naar exoten als de muskusrat en de Canadese gans. In de vroege zomer ten slotte is er een graslandenwandeling.
  Elke eerste zaterdag van de maand is er ook een geleide wandeling van Natuurpunt vzw in de Bourgoyen-Ossemeersen. Die is gratis en start om 14 u 30 aan het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Wil je met vrienden, familie of collega’s een geleide wandeling doen in de Bourgoyen-Ossemeersen, dan kan dit met een ervaren natuurgids van Natuurpunt. Zij nemen je mee op ontdekkingstocht in het natuurgebied. Op vraag van de groep kunnen ook themawandelingen uitgewerkt worden.
  Ook scholen zijn meer dan welkom in het natuurreservaat. De Milieudienst biedt begeleide seizoenswandelingen aan voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, het secundair en het hoger onderwijs. Tijdens de natuurwandelingen staan ‘natuurbeleving en ervaringsgericht leren’ centraal.
  Meer info en een gedetailleerde routekaart vindt je de website van Natuurpunt Gent

  Vinderhoutse bossen

  Het landinrichtingsproject groenpool Vinderhoutse Bossen
  werkt aan de realisatie van ongeveer 200 ha
  nieuw bos en waardevolle natuurzones, speelbossen en fiets- en
  wandelpaden. In april 2020 werden 5 nieuwe wandelingen gerealiseerd.

  Download hier een wandelkaart

  Themawandelingen

  De Leieschilders achterna

  Emile Claus, Valerius de Sadeleer, Gustave van de Woestyne, Gust De Smet, Frits Van den Berghe en zoveel andere kunstenaars vonden inspiratie voor hun werk in het Leielandschap. Niet te verwonderen, want tussen Gent en Deinze trekt de meanderende rivier een spoor van schilderachtige plekjes door het landschap, waar je ook als wandelaar stil van wordt.

  Deze wandeling van 19 km leidt door de Leievallei tussen Gent en Deinze en volgt de loop van de rivier stroomopwaarts. Soms langs de oevers, soms iets verderaf.
  Je wandelt achtereenvolgens door volgende gemeenten: Drongen, Sint-Martens-Latem, Deurle, Sint-Martens-Leerne, Bachte-Maria-Leerne, Astene en Deinze.

  In Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne doorkruis je de dorpskern waar je handelszaken vindt om iets te eten of om proviand in te slaan. Op verschillende plaatsen nodigen terrasjes uit om te pauzeren bij een drankje.

  De overstromingsdynamiek en het meanderende karakter van de rivier, hebben op verschillende plaatsen gezorgd voor de vorming van meersengebieden. Tussen Gent en Deinze liggen er een tiental die als natuurgebied beschermd worden. Ze worden beheerd door Natuurpunt of Natuur en Bos. Verschillende ervan liggen langs je pad en verdienen een bezoek.

  Pasar Drongen
  Afstand: 19 km
  Aard van de weg: goed begaanbare trekwegen langs de rivier afgewisseld met verharde wegen. De wegen zijn overwegend verkeersarm tot verkeersvrij.
  Startpunt: station Drongen, spoorlijn Gent-Brugge, om het uur bereikbaar vanuit Gent-Sint-Pieters.
  Eindpunt: station Deinze, spoorlijn Gent-Kortrijk. Om het uur terugreis per trein Gent-Sint-Pieters (overstap L trein naar Brugge, eerste halte Drongen). Of met de autobus van De Lijn, lijnen 15 en 16 (tot halte bibliotheek Drongen, A. Catriestraat ) + 300 m stappen tot station Drongen).
  Niet bewegwijzerd

  Voor meer info kan je hier de wandelbrochure downloaden

  Erfgoedwandeling Drongen-Dorp

  Deze wandeling verkent het bouwkundig erfgoed van de oude dorpskern van Drongen en het gebied van de Assels. Het Drongenplein en zijn omgeving zijn omwille van hun historische, stedebouwkundige en artistieke waarde bijna integraal erkend als beschermd monument. Door zijn ligging tussen de rivierarmen van de Leie en de ringvaart is het gebied van de Assels als het ware een eiland, dat vrij authentiek is gebleven. Je vindt er nog enkele oude hoeven, maar vooral ongerepte stukjes natuur. En op het dijkpad langs de Leie ontdek je dat deze meanderende rivier vorm heeft gegeven aan een zeer karakteristiek landschap van meersen en meanders.
  Heemkundige Kring Dronghine
  Afstand: 8 km Start: Drongenplein
  Niet bewegwijzerd. Download de folder HIER

  Erfgoedwandeling Baarle

  Deze wandeling verkent het erfgoed van Drongen-Baarle. Tot 1805 was deze woonkern de zelfstandige gemeente Baarle-aan-de-Leie met voornamelijk landbouw en verspreide hoeves. Woonuitbreidingen, industrie en verkeer hebben een grote invloed gehad op de historische Dkern van de gemeente. Maar het rijke bouwkundig erfgoed dat voornamelijk bestaat uit kerken, kapellen en kastelen is grotendeels bewaard gebleven. En het Baarleveer, met het beeld ‘de Zonneschilder van de Drongense kunstenaar MaRf, is ‘het mooiste plekje van Drongen’ langs de grotendeels geprivatiseerde Leieoevers.

  Heemkundige Kring Dronghine
  Afstand: 8 km Start: Sint-Martinuskerk, Baarledorpstraat
  Niet bewegwijzerd Download HIER de folder

  Erfgoedwandeling Luchteren

  De aanleg van de Drongendreef in 1826 en de bouw van twee bruggen over de Leie haalden Drongen uit zijn isolement. Rijke notabelen uit Gent ontdekten het groene Drongen en kozen deze regio uit voor het bouwen van hun buitenverblijven. Geen wonder dus dat deze groene uithoek van Drongen bezaaid is met ’speeltjes’ of ‘huizen van plezantiën’. Tijdens deze wandeling van ca. 10 km maken we kennis met 7 van deze kasteeldomeinen die een karakteristiek uitzicht geven aan deze streek. In de buurt van die kastelen vindt men vaak ook een kapelletje terug. Een middel van de kasteelheren om een gunst af te dwingen of om hun godsvrucht te demonstreren. In Luchteren dat een relatief lage bevolkingsdichtheid heeft, kan men nog ongestoord wandelen langs een netwerk van trage wegen.

  Heemkundige Kring Dronghine
  Afstand: 10 km Start: O.L.V.-kerk, Gavergrachtstraat
  Niet bewegwijzerd Download HIER de folder