Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Ouderraad Don Bosco Baarle

De ouderraad van Don Bosco Baarle groepeert een aantal enthousiaste ouders die hun krachten bundelen om samen met de directie en leerkrachten van onze school initiatieven uit te werken. Op de 6-wekelijkse vergaderingen worden verschillende onderwerpen aangepakt: verkeer en veiligheid, vakantieopvang, infrastructuur,…

Daarnaast organiseert de ouderraad, samen met de school, verschillende activiteiten: infoavonden, schoolfeest,…

Adres van de school: Klossterstraat 6c te 9031 Drongen

 

donboscologo

Contact:

Pieter Raes
voorzitter

Tel:

09 221 63 61

http://donboscobaarle.blogspot.be/

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...