Trage wegen

    Ondanks de toenemende verstedelijking is er nog veel open ruimte in Drongen. Het akker-, weide- en boslandschap tussen de drie woonkernen, wordt vaak nog doorsneden door dreven en veldwegels. Heel wat  straatnamen in Drongen eindigen nog op -dreef, -weg of -wegel. Sommige hebben het karakter van trage weg verloren.  Onder druk van koning auto en van de toenemende bebouwing werden ze verhard tot straten. Toch zijn er nog heel wat die hieraan wisten te ontsnappen en hun authentiek karakter van kasteeldreef, kerk- of veldwegel konden bewaren. Zo bijvoorbeeld behoren de Manestraat, Beekstraatkouter, Bruidstraat,  Leisbulkstraat en Bassebeekstraat tot het netwerk van trage wegen dat Drongen nog rijk is.

    Trage wegen?

    Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Ze zijn dus in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de wandelwegen in bossen en natuurgebieden, vroegere trein- of trambeddingen, dijkpaden. Sommige trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik. Maar er zijn ook officiële buurtwegen. Ze zijn wettelijk beschermd volgens de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Ze zijn opgenomen in de “Atlassen der Buurtwegen”, die ter inzage liggen bij gemeente- en provinciebesturen. Deze buurtwegen zijn openbaar, iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas maar al te vaak gebeurt.

    In 2008 maakte de Stad Gent een inventaris van de buurtwegen in Drongen. Dat leverde 32 km trage wegen op het grondgebied van Drongen op. Het resultaat hiervan ziet u op deze kaart. Sinds 2015 neemt het Gentse stadsbestuur initiatieven om deze wegen te herwaarderen en van signalisatie te voorzien.

    Je kan de kaart HIER downloaden op de website van Stad Gent