Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Sponsoring zoeken

Sponsoring

Wanneer u een activiteit wil organiseren, dan kost dat geld. Het is dus handig om een “startbedrag” te voorzien, zodat de meest dringende en courante uitgaven hiermee betaald kunnen worden.

Eén van de manieren om aan dit bedrag te komen, is sponsoring zoeken. Misschien zijn er wel handelaars of bedrijven in de buurt, die een prijsje in natura willen geven? Of misschien willen ze wel een bedrag geven, in ruil voor reclame voor hun bedrijf (bvb. een kleine advertentie in het programmaboekje of een spandoek tijdens de activiteit zelf)?

Indien handelaars of bedrijven ermee instemmen om dit te doen, dan is het aan te raden om als organiserende vereniging een sponsorcontract op te maken waarin staat welke reclame uw vereniging garandeert en welke vergoeding de handelaar daarvoor betaalt. Uiteindelijk is dit een overeenkomst waarbij de twee partijen zaken afspreken, de ene maakt reclame en de andere betaalt ervoor. De vereniging kan dan op basis van die overeenkomst een ontvangstbewijs maken of een briefje schrijven waarin ze betaling vraagt van het bedrag dat in het contract afgesproken is.

Als de handelaar of het bedrijf aan de fiscus het contract kan voorleggen én die brief met zijn betalingsbewijs, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk geen problemen hebben om de fiscus te overtuigen dat hij deze uitgaven gedaan heeft om zijn handelszaak/bedrijf bekend te maken en dus mag hij dat bedrag fiscaal aftrekken van zijn bruto-inkomsten.

Op die manier hebt u al minstens twee belangrijke argumenten om de handelaar of de bedrijfsmanager te overtuigen:

 • u helpt mee aan zijn naambekendheid
 • u levert hem een fiscaal voordeel

Handelaars of bedrijven kunnen om nog andere redenen geïnteresseerd zijn in sponsoring van uw vereniging. Bijvoorbeeld:

 • om hun producten bekend te maken
 • om hun ‘maatschappelijk engagement’ in de verf te zetten
 • om hun lokale verankering aan te tonen
 • om goodwill te creëren bij de lokale inwoners van de gemeente waar het bedrijf is ingeplant.
 • om hun naam te verbinden aan een initiatief dat als dynamisch, vernieuwend of vooruitstrevend wordt ervaren
 • om een (nieuw) product te lanceren
 • om hun public relations te verzorgen
 • omwille van persoonlijke relaties
 • – ….

Denk dus goed na over welke argumenten u wil inzetten en welke tegenprestaties u hem kan bieden voor u een sponsor tracht te overtuigen met uw vereniging samen te werken.

U kunt er ook aan denken om op zoek te gaan naar sponsors voor al uw activiteiten of voor heel uw werking. We spreken dan van ‘structurele sponsoring’. In dat geval wordt van de sponsor gevraagd om uw vereniging over een langere termijn (één of meerdere jaren) voor een af te spreken bedrag of tegenprestatie te ondersteunen. Daar staat natuurlijk een grotere inspanning van uw vereniging tegenover. Enkele voorbeelden: – vermeld de naam en het logo van de sponsor op alle promotiemiddelen voor uw vereniging en haar activiteiten; – vermeld naam en logo van de sponsor op toegangskaarten, dranktickets, programmaboekjes, uitnodigingskaarten …; – vermeld naam en logo van de sponsor op uw ledenblad, nieuwsbrief of verenigingswebsite; – nodig de sponsor uit voor uw activiteiten en geef hem een VIP behandeling; – zorg voor reclame voor uw sponsor op uw activiteiten (spandoeken, vlaggen, …).

In feite komt het er bij structurele sponsoring op neer dat de naam van uw vereniging en deze van de sponsorende firma onafscheidelijk met elkaar verbonden worden. Dat veronderstelt dat er een stevige vertrouwensrelatie is tussen uw vereniging en uw sponsor. Ga voor u er aan begint ook na of de sponsor dezelfde ethische waarden hanteert dan uw vereniging. Een eventuele slechte naam van een sponsorend bedrijf kan ook uw vereniging in een slecht daglicht zetten!
Op het internet zijn enkele goede handleidingen te vinden van hoe u kunt te werk gaan bij het zoeken van sponsoring. Een interessant en bevattelijk voorbeeld vindt u hier.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...