Nicole Halsberghe

    ° 11 februari 1943, Kortrijk

    Zij studeerde vrije grafiek aan het Sint­Lucasinstituut te Gent, waar ze momenteel als regentes plastische kunsten lithografie vrije grafiek doceert. Ze behaalde tevens licenties Oosterse filologie en geschiedenis, richting Sinologie aan de Katholieke Univer­siteit te Leuven. Als doctor in de Chinese letteren en wijsbegeerte is ze wetenschap­pelijk medewerker aan deze universiteit. Met studiebeurzen verbleef Nicole Halsberghe verschillende jaren in Joegoslavië (1967 – 1968) en Japan (1970 – 1972).

    Haar omvangrijk lithografisch werk werd tentoongesteld in Kortrijk, Tielt, Bonn, Edegem, Tokyo en Gent. In 1966 behaalde ze de Grote Prijs Sint-Lucas met staatsme­daille. Thema’s zijn de menselijke figuur -dikwijls ouderen, getekend door talrijke levenservaringen – en het landschap, abs­tract door een vrij kleurgebruik