Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Inleiding tot het kunstpatrimonium

De gegevens waarmee u in deze catalogus kennismaakt zijn gebaseerd op informatie en foto’s die ons werden bezorgd door de respectieve kunstenaars of hun familieleden. Het zal wel te wijten zijn aan hun bijna spreekwoordelijke onverschilligheid voor alles wat naar administratie zweemt dat niet elke kunstenaar op onze vraag naar informatie reageerde. Er was niet alleen de vraag naar een aantal biografische gegevens. Ze werden ook uitgenodigd een korte bedenking neer te schrijven in verband met (hun) kunst, hun werkwijze of hun artistiek streven,

We hebben de werken opgesplitst in drie groepen, waarbinnen voor een chronologische volgorde van verwerving werp geopteerd

  1. de werken die aan ons kunstpatrimonium werden geschonken of in bruikleen werden gegeven;
  2. de werken aangekocht van de laureaten van de Wedstrijd voor Amateuristische Schilderkunst;
  3. de werken aangekocht van professionele kunstenaars,

Het opnemen van zwart-wit afbeeldingen van schilderijen zou de kunstenaars en hun werk onrecht hebben aangedaan. Het was ons jammer genoeg financieel onmogelijk kleurfoto’s in deze catalogus te publiceren. We hebben gepoogd dit euvel op een aangename wijze te compenseren, Kunstwerken maken bij de toeschouwer emoties los. Het leek ons interessant deze emoties te begeleiden of te confronteren met verbale ontroeringen zoals die in poëzie besloten liggen. Daarom hebben we — waar het opportuun leek — een tiental gedichten over deze catalogus verspreid.

Wij danken iedereen die ons bij de samenstelling van deze catalogus op enigerlei wijze behulpzaam is geweest.  

 

Drongen, 14 augustus 1990

De werktroep Plastische Expressie.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...