Gent 2030

  1. Gent is kandidaat Europese Culturele Hoofdstad in 2030

  Gent is een ambitieuze stad. En terecht. Daarom zijn we ook kandidaat om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden. Een hele groep mensen is daar ondertussen veelal achter de schermen mee aan de slag. Eerste fase is om het bidbook in te dienen in voorjaar 2024. De komende weken kan u hier op onze Facebookpagina’s de initiatieven zien verschijnen waarbij we vanuit onze sociaal-economische hoek de link leggen tussen de waarden die voor ons als stad belangrijk zijn, én hoe de economische – profit – sector daarnaar kijkt. Cultuur als vliegwiel of hefboom voor maatschappelijke evolutie. Dat realiseren is onze uitdaging !!
  De kandidatuur moet stadsbreed gedragen worden en daar gaat Community Gent mee aan bouwen als één van de 5 partners naast Stad Gent, North Sea Port, Universiteit Gent en Gents Kunstenoverleg
  Vanaf nu gebruiken we dit logo voor de #gent2030 activiteiten.

  2. Inloopmoment Gent 2030 in Drongen op 14 september om 20 u. in de Campagne: Suggesties?

  Gent wil in 2030 Europese Culturele Hoofdstad worden. Dat is een titel voor steden die geloven in de kracht van cultuur, en die via cultuur maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Daar geloven wij in. In Gent zetten we cultuur in om samen te leven met àlle Gentenaars, te versterken wat ons verbindt en te omarmen wat ons anders maakt, om ruimte vrij te maken – in onze wijken én in onze hoofden. Het is een manier om te zeggen: hier kan iedereen zich thuis voelen, en hier mag iedereen zichzelf zijn. In 2026 weten we of we de titel op z’n Gents gaan mogen vieren, en zo de rest van Europa met ons verhaal kunnen inspireren.
  Op de website www.gent2030.eu vind je al heel wat informatie over het stappenplan en de timing, het concept en het waardenkader, het voortraject, … . Heb je zelf nog vragen over het concept? Heb je ideeën, grote of kleine plannen? Of wil je simpelweg polsen hoe je kan meewerken aan dit traject? Leg het voor aan het Team #Gent2030 tijdens de inloopmomenten.