Okra Baarle: Zomerfietsen

  Informatie in verband met het fietsen.
  Vertrekpunt aan O.C. Baarle in de Baarledorpstraat om 13 u 30. Eindpunt: Noordhoutstraat.
  Er zijn 2 of 3 wegkapiteins, die voor de groep fietsen en het verkeer in goede banen leiden, zodanig dat we zo
  veilig mogelijk kunnen fietsen. Er fietst 1 wegkapitein, hij bepaalt de snelheid, vooraan de groep, en er fietst 1
  wegkapitein achteraan de groep.
  Gelieve tussen de eerste en de laatste wegkapitein te blijven en zoveel mogelijk aan te sluiten.
  Wie de groep vroegtijdig verlaat, fietst op eigen risico.
  Het dragen van een hesje en een fietshelm wordt ten zeerste aanbevolen.

  Op dinsdag 7 juni 2022 fietsen we onder leiding van Jeroom, een dagtocht naar Aalter. Zie hieronder.
  De bekendste vijver van Aalter is zeker De Kranepoel.
  De Kranepoel is de laatste van tientallen veldvijvers waarmee in de middeleeuwen, het uitgestrekte heideveld van Aalter tot Brugge (Het Bulskampveld) bezaaid was.
  De oppervlakte bedraagt 22 hectare.
  Het werd tot na de 2de wereldoorlog gebruikt voor de visteelt.
  Er komen er verschillende soorten watervogels broeden en er is ook een grote verscheidenheid (meer dan 20 soorten) libellen.
  Maandelijks richt de gemeente Aalter een geleide wandeling in, rond de Kranepoel.
  De Markette bossen vormen samen met de Kranepoel een prachtig decor.

  Beste OKRA vrienden, we nodigen jullie graag uit op
  Onze eerste dagtrip op dinsdag 7 juni 2022.
  Brasserie – Tearoom ’t Koffieboontje Markt 12 te 9880 AALTER
  We starten om 9 u 45 aan het OC in Baarle.
  In geval van slecht weer, zal er met auto’s gereden worden.
  Gelieve onderling af te spreken.
  Wie met de auto komt wordt verwacht om 12 u 00.
  Menu:
  Gebakken kalkoenfilet met groenten en frietjes + koffie
  Kostprijs: 20 euro per persoon.
  Aperitief; dranken bij de maaltijd; dessert en alles na de koffie zijn afzonderlijk te betalen.
  Je kan overschrijven op rekening BE27 8911 7404 3773 van OKRA Baarle, met
  vermelding van je naam + het aantal personen + dagtocht Aalter. Hou bij de
  overschrijving rekening met de verwerkingstijd (meestal 2 werkdagen).
  Inschrijven kan ook via onderstaande strook bij de verantwoordelijke Jeroom
  Deschepper en dit vóór 1 juni 2022.
  Gelieve duidelijk uw naam en het aantal personen te vermelden.
  Hier afknippen———————————————————————————————————
  Naam……………………………………………………………………………aantal personen………..
  Adres……………………………………………………………………………….Tel………………….
  Schrijft in voor de dagtrip van dinsdag 7 juni 2022 naar ’t Koffieboontje in Aalter.
  Betaling Menu:………………………..X 20 euro = ………………………. euro

  Event Details
  Event Details