Oude Abdij: Voedsel voor onderweg

  Elke eerste zondag van de maand ben je van harte welkom in Oude Abdij Drongen.
  Als ignatiaanse familie nemen we die dag de tijd om stil te vallen, ons te laten inspireren door een lezing, elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Een dag om ons nog meer te verbinden met elkaar en met God. Met vernieuwde energie en inspiratie zetten we ons eigen levenspad nadien verder.

  Omdat samen zingen zo deugd doet, houden we een zangrepetitie vanaf 9.30 u. in de kapel. Iedereen is daar welkom. We vormen geen koor, maar hoe meer mensen op voorhand de liederen kennen, hoe krachtiger de gemeenschap in het zingen ondersteund wordt. 

  ​Vanaf 9.45 u. is er koffie en thee bij aankomst. Om 10.15 u. zal de spreker van die dag ons meenemen in zijn of haar verhaal. Aansluitend hierop (en in dezelfde zaal) volgt een kort uitwisselingsmoment over hetgeen we samen beluisterden. Wissel je liever niet uit maar ga je graag even de stilte in, dan is dit zeker mogelijk. 

  De eucharistieviering begint om 11.30 u. Nadien ontmoeten we elkaar tijdens een receptie om bij te praten.

  Voor wie vooraf inschreef, is er een gezamenlijk middagmaal om deze ontmoeting af te ronden.

  Kinderen zijn zoals steeds meer dan welkom op deze eerste zondag. Er is tijdens de lezing en de woorddienst van de eucharistie opvang voor de allerkleinsten, Godly play voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer informatie vind je door te klikken op de link. De tafeldienst van de eucharistie, de receptie en het middagmaal (voor wie dit wenst), is met alle leeftijden samen. Om organisatorische redenen is het wenselijk om 10 dagen voor deze zondag aan te melden.

  Het is mogelijk om al eerder aan te komen (minimum 2 nachten) en er in de stilte van de Oude Abdij een bezinningsweekend van te maken. Aanmelden is noodzakelijk, ten laatste 10 dagen voor het weekend. Je vindt hierover meer info onder ‘individueel verblijf’

  PRAKTISCH


  Data in 2022
  tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen bijeenkomst.
  4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december

  Data in 2023: 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juli
  (in januari 2023 is er geen bijeenkomst)

  Verloop:

  • 9.30 u. Zangrepetitie voor wie de liederen graag op voorhand leert kennen
  • 9.45 u. Welkom bij koffie/thee
  • 10.15 u. Lezing of getuigenis / baby- en kleuteropvang / Godly Play (5-12 jaar)
  • 11.30 u. Eucharistieviering in de Ruusbroeckapel
  • 12.30 u. Receptie
  • 13.00 u. Middagmaal (soep, warme maaltijd, dessert en koffie) voor wie vooraf inschreef hiervoor

  Kosten en betaling:

  Volwassenen:
  Programma (onthaalkoffie, lezing, eucharistie, aperitief)
  met maaltijd (soep, hoofdschotel, dessert en koffie/thee):
  € 25 – Steuntarief € 35Programma zonder maaltijd:
  € 7 – Steuntarief € 10
  Kinderen tot 14 jaar
  Programma (Opvang of Godly Play of WIJ-land) met maaltijd: €15
  Programma zonder maaltijd: € 2Jongeren 14-18 jaar
  Programma (WIJ-land) met maaltijd: € 20
  Programma zonder maaltijd: € 2

  Je schrijft het bedrag bij inschrijving over naar:
  rekeningnummer Oude Abdij Drongen vzw: IBAN BE11 4478 6306 0148     ​BIC KREDBEBB
  ​Met als mededeling: ‘VVO + maand’
  De kostprijs mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. Neem contact op indien nodig.

  Info en inschrijven:
  Vooraf inschrijven en betalen is wenselijk. Neem contact op als dit niet lukt. Je kunt ook ter plaatse betalen.

  Inschrijven kan via het formulier onderaan.
  Uiterste inschrijfdatum: Om onze organisatie haalbaar te houden bij voorkeur 10 dagen voor de eerste zondag inschrijven. Maar je bent steeds welkom indien je op voorhand niet wist of het zou lukken om te komen.

  Info via 0032 (0)9 226 52 26 of via e-mail activiteiten@oudeabdij.be

  DATA EN SPREKERS

  4 september 2022 – Marjan Bonaugure
  “Vertrouwen in God: Sleutel of Taboe?”
  In 2005 is Marjan Bonaugure werkzaam als maatschappelijk assistente. Een krachtige Godservaring dat jaar verandert haar leven ingrijpend. Het is het begin van een zoektocht waarbij vertrouwen in God gaandeweg een sleutel wordt naar een opmerkelijk verschil.
  Deze zoektocht leidde haar ook naar het buitenland, waar zij onder meer actief was als vrijwilligster in tehuizen van de zusters van Moeder Teresa.
  ​Haar niet alledaagse, toegankelijke getuigenis staat niet los van de wereld van vandaag, en is een aanzet tot een open dialoog.

  Ik schrijf me in voor ‘VVO’ september!

  2 oktober 2022 – p. Wauthier de Mahieu
  “Implosie of expansie, de toekomst van ons Christendom”
  Waar staan wij op dit moment met ons gelovig zijn? Dat Christelijk geloof dat ons samenbrengt en samenhoudt.
  Waar kan het of waar moet het nu naartoe?
  Laten we kijken naar Jezus en hoe Hij ons hierin een weg wijst.

  6 november 2022 – p. Marc Desmet
  “Waken bij zieken en stervenden”
  Als een naaste ernstig ziek of stervende is, is de familie vaak wakend aanwezig. In een tijd waar alles moet vooruitgaan, merken zorgverleners dat mensen de waarde van waken vaak moeten herontdekken. De techniek van de palliatieve sedatie heeft deze uitdaging nog verscherpt. Hoe ga je om met de intensiteit van dit samenzijn? Pater Marc Desmet vertelt vanuit zijn palliatieve zorgarts-ervaring hierover. Hij zal vertrekken van een concrete geschiedenis om vervolgens de vele betekenislagen van het waken te ontwikkelen.

  4 december 2022 – Sigrid Ceulemans en Philippe Bafort
  “Wandelen naar verinnerlijking”
  Dit is de titel van het recent boek over de pelgrimstocht van Sigrid en Philippe naar het populaire bedevaartsoord Santiago de Compostella. Verwacht je niet aan een uitgebreid reisverslag, advies of praktische tips. In deze lezing staan Sigrid en Philippe vooral stil bij hun manier om een 1868 kilometers lange voettocht spiritueel in te kleuren. Trek met hen mee langs velden, over bergen, in kerken en kastelen,.. Herontdek samen de verrijkende invloed van hun gesprekken en ontmoetingen. Delen jullie even met hen de camino?

  Event Details
  Event Details