Oude Abdij: Voedsel voor onderweg

  Maandelijks komen we op zondag met de ignatiaanse familie bij elkaar om ons te laten inspireren en elkaar te ontmoeten.

  Op zondag 4 september 2022 starten we om 10u15 met een getuigenis van Marjan Bonaugure. Zij vertelt over een krachtige Godservaring die haar leven ingrijpend veranderd heeft. Vertrouwen in God wordt gaandeweg een sleutel naar een opmerkelijk verschil. Haar niet alledaagse, toegankelijke getuigenis is een aanzet tot een open dialoog.
  Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten en Godly Play voor de kinderen van de lagere school. Vervolgens vieren we samen eucharistie. Voor wie wil, sluiten we de ontmoeting af met een maaltijd. Met dit samenzijn hopen we ‘voedsel’ en bemoediging te vinden voor ons leven als christen.

  Info en inschrijven op www.oudeabdij.be of via 09 226 52 26. Inschrijven is verplicht.

  Locatie: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen

  Event Details
  Event Details