Oude Abdij: Opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er

    Leerhuis voor Christelijke Spiritualiteit organiseert haar zomercursus rond het thema: “Een straal van duister licht  De donkere nacht in de mystieke beleving”. Meer info en inschrijven

    Event Details
    Event Details