Oude Abdij: Onze Vader in het Aramees

  Op deze dag kan je kennismaken met het ‘Onze Vader’ in de oorspronkelijke taal van Jezus: het Aramees. Het is een taal van het Midden-Oosten waarbij veel metaforen (parabels van Jezus) en dubbele betekenissen aan woorden worden gegeven.
  Je krijgt via de Aramese tekst en de klanken toegang tot de boodschap van Jezus vanuit een andere dan de voor ons bekende invalshoek.
  Bij de start  krijg je een toelichting bij elke lijn van het gebed en je krijgt de tijd om aandacht te besteden aan het zelf uitspreken van de klanken en hoe die bij jezelf resoneren. Je zingt en bidt dit gebed samen als een groep waarbij je in een cirkel elkaar handen geeft.
  Om hieraan deel te nemen hoef je niet te kunnen zingen en ook niet te kunnen dansen. Het gaat om het ervaren, niet in de eerste plaats om de uitleg of de input.
  Deze dag wordt begeleid door Ingrid Vervondel. Het aantal deelnemers is maximum 15.
  Praktisch:
  Zaterdag 27 januari 2024 van 10.00 tot 17.00 u.
  Kostprijs: € 55
  Locatie: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen
  Meer info en inschrijving via activiteiten@oudeabdij.be of tel. +32 9 226 52 26 www.oudeabdij.be/inspiratiedag

  Event Details
  Event Details