Oude Abdij: Inleiding op de 40dagentijd en viering Aswoensdag

  Op Aswoensdag 14 februari 2024 starten we de veertigdagentijd met een bezinnende voormiddag.
  Om 10.15 uur is er een inleiding op de veertigdagentijd. God Liefhebben, Marc Peersman (educatief medewerker en docent voor CCV bisdom Gent en ODISEE hogeschool) bespreekt met ons, aan de hand van het kleine traktaat van Bernardus van Clairvaux, de vraag waarom en hoe wij van God kunnen en moeten houden. Immers, als we de vasten als tijd van bekering tot God beschouwen, waarom dan niet beginnen bij het allereerste gebod (zie Mc 12,28-34)?
  Nadien is er even tijd voor bezinning in stilte.
  Om 11.30 uur verbranden we de oude palmtakken (breng ook die van thuis mee) en vieren we eucharistie met uitreiking van het askruisje.
  Tussen 12.15-13.00 uur is er een sobere maaltijd met soep en brood
  Je kunt naar het hele programma komen (van 10.15 uur tot 13 uur) of naar een onderdeel naar keuze. 
  Info en inschrijven via www.oudeabdij.be/aswoensdag

  Event Details
  Event Details