Oude Abdij: Godly play voor kinderen

  Godly Play is een vernieuwende weg om Bijbelverhalen en schatten uit onze geloofstraditie te verkennen met kinderen. Deze speelse methode nodigt de kinderen uit om de verhalen en de stilte binnen te gaan en zich te verwonderen over zichzelf, God en de wereld. Godly Play respecteert de spiritualiteit van elk kind en moedigt hen aan om hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te gebruiken en zo het mysterie en de vreugde van God te ervaren.

  Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen… Meer info op www.gezinspastoraal.be/page/godly-play

  GODLY PLAY IN DE OUDE ABDIJ DRONGEN

  Godly Play wordt elke eerste zondag van de maand in de Oude Abdij Drongen aangeboden. Die eerste zondag komen gezinnen, religieuzen en alleenstaanden samen voor Voedsel voor Onderweg. Tijdens het uurtje geloofsverdieping voor volwassenen kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar aansluiten bij Godly Play. Telkens van 10.15 u tot 12.00 u, daarna sluiten we met de kinderen aan bij de eucharistieviering. We voorzien een versnapering tijdens de activiteit.

  Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via het inschrijvingsformulier van Voedsel voor onderweg.     www.oudeabdij.be/voedsel-voor-onderweg
  De bijeenkomsten worden begeleid door Katie Velghe en Lotte Oers, Godly Play vertellers

  www.oudeabdij.be/godly-play-voor-kinderen

  Event Details
  Event Details