Oude Abdij: contemplatieve Retraite

  Van 10 tot 19 augustus 2023
  Veel mensen verlangen in het diepste van zichzelf naar verbondenheid met God, om van daaruit te leven. Velen hebben met vrucht gebeden met woorden, gedachten, beelden, voorstellingen, teksten, maar zoeken nu naar meer stilte, eenvoud en innerlijkheid.
  In deze retraite volgen we de weg die jezuïet Franz Jalics (1927-2021) wijst naar het stille, contemplatieve gebed. Deze ‘contemplatieve oefeningen’ voeren ons stapsgewijs via de waarneming van de natuur, van onze adem en van ons lichaam naar de eenvoud van het Jezusgebed. De begeleiders van deze retraite zijn jezuïet Pieter-Paul Lembrechts en mevr. Kitty Bouwman.
  De retraite wordt gekenmerkt door volledige stilte, gezamenlijke meditatie, een dagelijkse instructie, dagelijkse eucharistieviering, persoonlijke begeleiding en aanbod van eenvoudige lichaamsoefeningen.
  Het is vereist dat je al enigszins vertrouwd bent met stilte en innerlijk leven. We mediteren samen gedurende meerdere uren per dag. Je bent welkom zowel wanneer je al bekend bent met de methode van Jalics als wanneer je deze nog niet kent. Je wordt dan stap voor stap ingeleid. 
  Meer info op www.oudeabdij.be/contemplatieve-retraite. Schriftelijk aanmelden via het formulier op de website of via activiteiten@oudeabdij.be, of tel. +32 (0)9 226 52 26

  Event Details
  Event Details