Okra Baarle: Fietsen

  Fietsen in juli en augustus met OKRA Baarle –Zomerfietsen 2022.
  Informatie in verband met het fietsen.
  Vertrekpunt aan O.C. Baarle in de Baarledorpstraat om 13 u 30. Eindpunt: Noordhoutstraat.
  Er zijn 2 of 3 wegkapiteins, die voor de groep fietsen en het verkeer in goede banen leiden, zodanig dat we zo veilig mogelijk kunnen fietsen. Er fietst 1 wegkapitein, hij bepaalt de snelheid, vooraan de
  groep, en er fietst 1 wegkapitein achteraan de groep.
  Gelieve tussen de eerste en de laatste wegkapitein te blijven en zoveel mogelijk aan te sluiten. Wie de groep vroegtijdig verlaat, fietst op eigen risico. Het dragen van een hesje en een fietshelm wordt ten zeerste aanbevolen.
  Wanneer we een fietspad gebruiken met 2 richtingen, wordt uitdrukkelijk gevraagd om na elkaar (1 per 1) te fietsen.

  Op maandag 1 augustus 2022 fietsen we onder leiding van William, een dagtocht naar De Zandvlooi
  in Kruishoutem. We vertrekken om 9u45 aan het OC in Baarle.
  Zie afzonderlijk blad hieronder.
  De Zandvlooi is gelegen in Lozer, een gehucht van Kruishoutem, deelgemeente van Kruisem.
  Lozer was vroeger een gehucht van Huise, maar werd bij de fusie van 1977 een deel van Kruishoutem
  terwijl Huise bij Zingem werd gevoegd.
  De fusie van 2019 bracht Zingem en Kruishoutem bijeen tot Kruisem zodat uiteindelijk alles terug
  amen kwam.
  Bekend in Lozer is het Kasteel della Faille, ook wel Kasteel van Lozer of Kasteel van Huise genoemd.
  Het is ontstaan uit een oude nederzetting die van Frankische oorsprong zou zijn.
  In de omgeving is het Lozerbos een belangrijk natuurgebied.
  Op dinsdag 16 augustus 2022 fietsen we onder leiding van Sylvère naar Zomergem.
  We houden de rustpauze in Duivenkeethoeve Durmstraat 54 in Zomergem.
  Zomergem is vormt samen met Ronsele, Oostwinkel, Lovendegem, Vinderhoute en Waarschoot de
  nieuwe fusiegemeente Lievegem.
  Burgemeester Tony Vermeir vormt met 8 schepen en in totaal 29 gemeenteraadsleden het bestuur van
  Lievegem.
  Op maandag 29 augustus fietsen we onder leiding van William naar Schuiferskapelle (deelgemeente
  van Dentergem)
  We houden halt in Restaurant – Tearoom” ’t Smoefeloarke.
  Schuiferskapelle werd pas in 1862 een zelfstandige gemeente maar bij de fusie van 1977 kwam het
  terug bij Tielt.
  Wijken en buurten in Schuiferskapelle zijn: Ratte; Drie Wilgen; Brugstofwegel en Schuiferkapelledorp.
  Informatie komt van het internet.

  Event Details
  Event Details