Oude Abdij: Loyola pelgrimstocht in Spanje

    Uitdagende pelgrimstocht in Spanje voor jongvolwassenen en volwassenen van 18 tot 40 jaar. 

    Meer weten?

    Event Details
    Event Details