NSB: Jaarlijkse bevlagging

  Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij dit jaar, rond 25 oktober of beter, in de week voor het herfstverlof de begraafplaats tooien met de vlaggetjes.
  Door toedoen van de familie STORME – DE CLERCQ werd enkele jaren terug een groot aantal vlagjes geschonken met als voorwaarde dat ze tegen 11 november van ieder jaar, de graven van de oud-strijders zouden sieren. Wij zijn de familie Storme – De Clercq daarvoor zeer dankbaar en zullen deze gift beheren en koesteren als een goede huisvader.
  Van in het begin heb ik schoolkinderen daarbij betrokken. De leerlingen van de school Klaverdries en ook enkele keren Sint Paulus verklaarden zich telkenjare akkoord om deze educatieve activiteit in hun programma op te nemen. De afstand school – begraafplaats speelde een rol bij die keuze. Ondertussen is het 6de leerjaar van de Klaverdries de vaste terugkerende kandidaat om dit nobele werk op zich te nemen.
  De periode is goed gekozen: 1/11; 2/11; 11/11 en 15/11 zijn dagen waarop de begraafplaatsen druk bezocht worden. Daarna worden de vlagjes terug verwijderd, gedroogd, hersteld waar het moet en terug opgeborgen voor volgend jaar.
  Wij dienen vast te stellen dat ieder jaar enkele vlaggetjes door familie of door souvenirjagers worden meegenomen. Door nieuwe aankopen trachten wij het aantal op peil te houden

  Event Details
  Event Details