Oude Abdij: Godly Play voor kinderen

  WAT IS GODLY PLAY?
  Godly Play is een vernieuwende weg om Bijbelverhalen en schatten uit onze geloofstraditie te verkennen met kinderen.

  Deze speelse methode nodigt de kinderen uit om de verhalen en de stilte binnen te gaan en zich te verwonderen over zichzelf, God en de wereld. Godly Play respecteert de spiritualiteit van elk kind en moedigt hen aan om hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te gebruiken en zo het mysterie en de vreugde van God te ervaren.

  Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen…

  GODLY PLAY IN DE OUDE ABDIJ DRONGEN
  Godly Play wordt elke eerste zondag van de maand in de Oude Abdij Drongen aangeboden. Die eerste zondag komen gezinnen, religieuzen en alleenstaanden samen voor Voedsel voor Onderweg. Tijdens het uurtje geloofsverdieping voor volwassenen kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar aansluiten bij Godly Play.
  De bijeenkomsten worden begeleid door Katie Velghe, Godly Play verteller en trainer en Johan Ghysels.

  Ben je nieuwsgierig naar het Godly Play aanbod in de Oude Abdij?
  Je bent van harte welkom op een van de Godly Play–kennismaking voor volwassenen avonden. Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van komende activiteiten.

  PRAKTISCHData:
  7 november 2021, 5 december 2021
  6 februari 2022, 6 maart 2022, 3 april 2022, 1 mei 2022, 5 juni 2022

  ​telkens van 10.15 u tot 12.00 u, daarna sluiten we met de kinderen aan bij de eucharistieviering. We voorzien een versnapering tijdens de activiteit.

  Kosten: 2 euro, en eventueel de maaltijd: 13 euro voor kinderen tot 14 jaar.


  Info en inschrijven:
  Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via het inschrijvingsformulier ‘Voedsel Voor Onderweg’.

  Meer info op www.gezinspastoraal.be/page/godly-play
  Event Details
  Event Details