Okra Baarle: Fietsen in februari

  Fietsen in februari 2022 met OKRA Baarle.
  OPGELET: Het winterfietsen start om 13 u 15 aan het O.C. in Baarle.
  Bij het winterfietsen wordt de rit welke om de één of andere reden niet kan doorgaan,
  verschoven naar de volgende fietsdag.
  We fietsen op dinsdag 22 februari 2022 onder leiding van Sylvère, naar “De zoeten Inval”;
  Poekedorpstraat,2 te 9880 Poeke.
  Weetjes en/of bezienswaardigheden van of in Poeke (gevonden op het internet).
  !Poeke is een deelgemeente van Aalter.
  !De kerk is een neoclassicistische kerk met als patroonheilige Sint-Lambertus.
  !Kasteelpark van Poeke: Het is een bosrijk park van 56 hectaren met een kasteel
  in neoclassicistische stijl. Het kasteel is sinds 2021 eigendom van Toerisme Vlaanderen.
  De kern van het kasteel dateert van 1750.
  !De Artemeersmolen soms toegeschreven aan Kanegem behoort echter tot het
  grondgebied Poeke. Hij ligt op de grens van Poeke en Kanegem.
  !De priester-dichter Guido Gezelle kwam vaak naar Poeke. Hij heeft voor dit
  dorp onderstaand gedicht geschreven.

  Poeke
  Poeke, Poeke, uw boomgewelven deên zo’n deugd aan ’t herte mijn,
  als, bij God en bij mij zelve,’k mocht in uw waranden zijn!
  Poeke, Poeke, ’t langzaam luien van uw klokken en ’t gekras
  van uw zwarte vogelbuien deên mij deugd als ‘k bij u was!
  Poeke, Poeke, duizend werven komt mij nu die naam weerom
  zeker is ’t, aleer ik sterve dat ik nogmaals wederkom!
  Weer, om traan en troost en vrede, weer, om kraai- en klokgeschal,
  weer, om al uw lieflijkheden, weer om Poeke – en daar is ’t al!
  Een fluojasje is zeker aan te raden.


  Gelieve de verlichting van uw fiets indien nodig in orde te brengen, en op de fietstochten de
  coronamaatregelen die op dit moment gelden, zeker in acht te nemen.

  Event Details
  Event Details