Okra Baarle: Winterfietsen in november

  Informatie in verband met het fietsen
  Vertrekpunt aan O.C. Baarle in de Baarledorpstraat om 13 u 15.
  Eindpunt: Noordhoutstraat.
  Er zijn 2 of 3 wegkapiteins, die voor de groep fietsen en het verkeer in goede banen leiden, zodanig dat we zo veilig mogelijk kunnen fietsen. Er fietst 1 wegkapitein, hij bepaalt de snelheid, vooraan de groep, en er fietst 1 wegkapitein achteraan de groep.
  Gelieve tussen de eerste en de laatste wegkapitein te blijven en zoveel mogelijk aan te sluiten. Wie de groep vroegtijdig verlaat, fietst op eigen risico. Het dragen van een hesje en een fietshelm wordt ten zeerste aanbevolen. Het is wenselijk om bij het winterfietsen een degelijke fietsverlichting te hebben.
  Wanneer we een fietspad gebruiken met 2 richtingen, wordt uitdrukkelijk gevraagd om na elkaar (1 per 1) te fietsen.
  Het winterfietsen heeft 1 x per maand plaats; telkens op de tweede dinsdagnamiddag van de maand.
  Op dinsdag 14 november 2023 fietsen we onder leiding van William naar Nazareth.
  Opgelet: we starten om 13 u 15. aan het OC in Baarle.
  Het is ook zo dat, als de rit niet kan doorgaan, de rit verplaatst wordt naar de volgende maand.
  Indien de stopplaats dan niet bereikbaar is; wordt wel een andere rit voorzien.

  Event Details
  Event Details