Oude Abdij: Feestdag van de ignatiaanse familie

  Vier je met ons mee?
  Op zondag 15 mei vieren de jezuïeten feest in de Oude Abdij Drongen! Het wordt een dag van ontmoeting, smaakgevende workshops, samen vieren en bidden. Hiermee sluiten we met de ignatiaanse familie het Ignatiusjaar af in de Lage Landen.

  In de loop van de dag is er vier maal de gelegenheid om aan een activiteit deel te nemen. In de vooravond is er de feestelijke eucharistieviering in de parochiekerk van Drongen. Er zijn verschillende workshops. U vindt de beschrijving onderaan in deze e-mail.

  Verloop van de dag op 15 mei

  09.45 u. Deuren open – welkom

  10.30 u. Kort welkom op een centrale plek in de Oude Abdij

  11.00 u. Eerste ronde werkwinkels van 45 minuten

  12.15 u. Tweede ronde werkwinkels

  13.15 u. Lichte lunch: broodjes

  14.15 u. Derde ronde werkwinkels

  15.15 u. Vierde ronde werkwinkels

  16.30 u. Eucharistie voorbereiden, inzingen in de Parochiekerk

  17.00 u. Eucharistie

  18.45 u. Maaltijd

  20.30 u. Sluiting

  In het kort

  Inschrijven graag voor 3 mei

  U geeft daarop aan of u komt en uw voorkeur voor de werkwinkels, en aan welke maaltijden u mee wil doen. U wordt gevraagd om vijf of zes keuzes aan te geven, omdat het niet zeker is dat wij aan alle wensen kunnen voldoen. 

  Gezinnen met kinderen
  Er is geen permanente opvang van kinderen. Er zullen wel enkele activiteiten zijn voor jeugd en jongeren tot 18 jaar. Het team van de “familiedagen Drongen” staat daarvoor garant.  Daarom vragen wij op het formulier de kinderen en hun leeftijd op te geven, dan zal een programma worden opgezet afhankelijk van de aanmeldingen.

  De Oude Abdij ligt te ver?
  Voor thuisblijvers zullen onderdelen van het programma over internet gestreamd worden. De eucharistieviering wordt niet gestreamd. De drie workshops die gestreamd worden zijn om 11.00 uur, 14.15 uur en 15.15 uur. De link om de workshops te volgen zal te vinden zijn op de website van de Oude Abdij.

  ✓  Voor heel de ignatiaanse familie in Nederland en Vlaanderen:
  betrokkenen bij ignatiaanse scholen in Vlaanderen en in Delft (NL), UCSIA Antwerpen, Familiedagen, Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL), medebroeders jezuïeten, Platform Jezuïeten Leuven, Platform Ignatiaanse Spiritualiteit, medewerkers Oude Abdij, Jesuit Refugee Service Belgium, netwerken rond jezuïeten-kerken, vrienden van missionarissen; medewerkers economaat en archief; USOS en USAB in Antwerpen, Europese jezuïeten in Brussel.

  ✓  Deelname is gratis: er zal een collectebus zijn en een QR-code voor bijdragen.

  ✓  Plaats : Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Gent-Drongen, www.oudeabdij.be

  ✓  Informatietafels van ignatiaans geïnspireerde activiteiten: Platform Amsterdam, Dondeynehuis, Familiedagen, GCL, JRS, Oude Abdij ✓  Reizende Tentoonstelling Jezuïeten in de Lage Landen schatten uit SJ-erfgoed
  Ik schrijf me in!

  Event Details
  Event Details