NSB: Bevlagging erepark Oud-Strijders

  Aan de leden en familie, aan de nabestaanden van oud-strijders: Laat dit niet voorbij gaan!!!
  Op dinsdag 25 oktober 2022 om 10.00 uur zal de jaarlijkse bevlagging van de graven van de oud-strijders op de begraafplaats te DRONGEN plaats hebben.
  Familie, of nabestaanden kunnen die voormiddag aanwezig zijn en een vlagje plaatsen op het graf van hun familielid Oud-Strijder die niet op het ereperk begraven ligt. Voor hen die die dag niet aanwezig kunnen zijn kunnen een vlagje komen afhalen bij de voorzitter:
  Marcel De Loof  Avennesdreef 44 Drongen.  09/226 94 31
  Leerlingen van het 6de leerjaar van de KLAVERDRIES, zullen de nobele taak op zich nemen voor het bevlaggen van de graven van de overledene Oud-strijders op de begraafplaats te Drongen aan de Mariakerksesteenweg. Voor de jeugd is het een educatief beleven in het kader van Oorlog, Vrede en Vrijheid.
  Alle aanwezige kinderen zullen een poppy opgespeld krijgen.
  In Vinderhoute zal een dergelijke bevlagging plaats hebben, wel is waar kleinschaliger.

  Ter herinnering

  Door toedoen van de familie STORME – DE CLERCQ werd enkele jaren terug een groot aantal vlagjes geschonken met als voorwaarde dat ze tegen 11 november van ieder jaar, de graven van de oud-strijders zouden sieren.
  Wij zijn de familie Storme – De Clercq daarvoor zeer dankbaar en zullen deze gift beheren en koesteren als een goede huisvader.
  Van in het begin heb ik de kinderen daarbij betrokken. De praktische redenen (korte afstand, beschikbaarheid, en educatief passend) was doorslaggevend voor de deelname.
  De keuze van de datum is het best geschikt en het meest doeltreffend: Op 1/11 – 2/11 – 11/11 – tot 15/11 zijn de dagen waarop het kerkhof het meest bezocht wordt. Daarna worden de vlagjes terug verwijderd, gedroogd, hersteld waar het moet en terug opgeborgen voor volgend jaar.
  Onze zorg voor de vlagjes.
  Jaarlijks moeten wij vaststellen dat een aantal vlagjes verdwijnen Ook tellen wij jaarlijks een aantal vernielde of al dan niet moedwillige beschadigde vlagjes.
  Daarom willen wij uitdrukkelijk vragen om de vlagjes niet als souvenir mee te nemen.
  Het bedrag van één vlagje is misschien te verwaarlozen maar voor tien is het direct al een groot bedrag die we niet kunnen recupereren. Daarom vragen wij om de eventuele vergeten vlagjes na 15/11 ons terug te bezorgen.

  Event Details
  Event Details