NSB: Bevlagging Baarle

    De bevlagging is in de eerste plaats bedoeld om daarmee het ereperk te versieren. Wij hebben daar inderdaad nooit bij stil gestaan maar verleden jaar werd ik door familieleden van oud-strijders, daar begraven, erop gewezen dat op hun graf ook een vlagje mocht geplant worden. Dat is toen gebeurd.
    Vanaf dit jaar zullen wij Baarle NIET vergeten en zullen wij hen op gelijke voet behandelen zoals in het Centrum Drongen. Wij zullen trachten de leerlingen van Don Bosco net zoals in het Centrum daarbij betrekken.

    Event Details
    Event Details