Oude Abdij: Aswoensdag

  Op Aswoensdag 22 februari 2023 starten we de veertigdagentijd met een bezinnende voormiddag.

  • Om 10.30 uur  is er een inleiding op de veertigdagentijd. Zr Hilde Flobert spreekt vanuit de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux over ‘de 2 vleugels van de veertigdagentijd’. Nadien is er stille bezinningstijd.
  • Om 11.30 uur verbranden we de oude palmtakken (breng ook die van thuis mee) en vieren we eucharistie met uitreiking van het askruisje.
  • Om 12.15 uur is er een sobere maaltijd met soep en brood


  Je kunt naar het hele programma komen (van 10.30 uur tot 13 uur) of naar een onderdeel naar keuze.  Info en inschrijven via www.oudeabdij.be/aswoensdag

  Event Details
  Event Details