Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Domien Ingels

Domien Ingels was één van de zeldzame beeldhouwers in Vlaanderen die in deze eeuw het dier als uiting van hun kunst hebben gekozen. Als leerling aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten werkte hij onder leiding van Jean Delvin. Ook Auguste Rodin en Constantin Meunier hebben een duidelijke invloed op hem gehad. Voor de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent realiseerde hij, naast een paar monumentale stieren, vooral het beroemde Ros Beiaard in samenwerking met Alois De Beule. Tijdens het interbellum kreeg hij o.m. de opdracht een ruitermonument ter nagedachtenis van Koning Albert aan het Zuidpark te Gent op te richten (1937). Hij was toen leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Hij is ook de auteur van de oorlogsmonumenten 1914-1918 te Drongen en Gentbrugge.

Hij werd onderscheiden met de Godecharle-prijs.

°Gent 23 juli 1881 – +Bachte-Maria-Leerne 16 november 1946

 

 

ZWART PAARD,

GEZIEN IN CIRCUS STRASSBURGER

Paard, dat bereden door een droom

zonder teugels, zonder toom

gestort kwarn als een voorjaarswind,

de eerste, door de kale lanen,

regen en duister uit zijn manen,

warm van zichzelf, koud van de nacht,

zwart paard, op bliksemende beenen

oogen gebald, neusvleugels open

— o waarvandaan, waarheen geloopen —

de hoeven kloppend als een hart

tot barstens toe, zoo rap, zoo zwart

en dat zich plots omhoog verhief

met hoeven, die de hemel raakten,

verblindend in zijn duisternis…

en even plotseling verdwenen

als hartstocht en zijn luister is.


M. Vasalis
Uit: Vergezichten en Gezichten, 1954.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...