Domien Ingels

  Domien Ingels was één van de zeldzame beeldhouwers in Vlaanderen die in deze eeuw het dier als uiting van hun kunst hebben gekozen. Als leerling aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten werkte hij onder leiding van Jean Delvin. Ook Auguste Rodin en Constantin Meunier hebben een duidelijke invloed op hem gehad. Voor de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent realiseerde hij, naast een paar monumentale stieren, vooral het beroemde Ros Beiaard in samenwerking met Alois De Beule. Tijdens het interbellum kreeg hij o.m. de opdracht een ruitermonument ter nagedachtenis van Koning Albert aan het Zuidpark te Gent op te richten (1937). Hij was toen leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Hij is ook de auteur van de oorlogsmonumenten 1914-1918 te Drongen en Gentbrugge.

  Hij werd onderscheiden met de Godecharle-prijs.

  °Gent 23 juli 1881 – +Bachte-Maria-Leerne 16 november 1946

  ZWART PAARD,

  GEZIEN IN CIRCUS STRASSBURGER

  Paard, dat bereden door een droom
  gestort kwarn als een voorjaarswind,
  regen en duister uit zijn manen,
  zwart paard, op bliksemende beenen
  — o waarvandaan, waarheen geloopen —
  tot barstens toe, zoo rap, zoo zwart
  met hoeven, die de hemel raakten,
  en even plotseling verdwenen

  M. Vasalis
  Uit: Vergezichten en Gezichten, 1954.