Trofee ‘Verdienstelijke Drongenaar voor cultuur’

  Om de twee jaar kent het Cultuurplatform Drongenaar de titel ‘Verdienstelijke Drongenaar voor Cultuur’ deze titel toe. Het is een erkenning voor Drongenaars die een speciale bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in en de culturele uitstraling van Drongen. De ‘verdienstelijke Drongenaar’ wordt gekozen door het bestuur van het Cultuurplatform Drongen, op voordracht de lokale socio-culturele en amateurskunstenverenigingen.

  Verdienstelijke Drongenaars 1992-2012

  1992 : Frans Wabbes

  Bijzonder verdienstelijk bij de oprichting en uitbouw van de kunstmarkt.

  1993: Joseph Hautekeete

  Bijzonder verdienstelijk bij de oprichting en uitbouw van de kunstmarkt.

  1994 : Frans Snacken

  Als voorzitter ad interim van de culturele raad Drongen, als behoeder van het landschap in Drongen via zijn professoraat aan de universiteit Gent.

  1996 : Jacqueline Vleeshouwers-Devolder

  Voor haar jaren toewijding als ondervoorzitter van de culturele raad en haar bijdrage tot het culturele leven in Baarle.

  1997 : Wally Van De Velde

  Als initiatiefnemer van de eerste kunstmarkt in Drongen, het promoten van kunstenaars op het kunstschip en in het buitenland (o.m. Frankrijk , Nederland).

  1999 : Eric Waelput

  Onder zijn voorzitterschap ontplooide de culturele raad zich verder. Hij organseerde enquetes  i.v.m. met de culturele behoeften: De Campagne, bibliotheek, kinderboerderij, muziekschool, taallessen, monumentenzorg, e.d. Hij werd de eerste voorzitter te zijn van de culturele raad Gent.

  2001 : Piet Casiman

  Voor zijn jarenlange inzet in de Heemkundige Kring Dronghine. Hij schreef verschillende geschiedkundige artikelen over de gemeente en zijn inwoners. Cassiman was eveneens betrokken bij het opmaken van de plannen tot verbouwen van het kasteel De Campagne en de restauratie van Sint Anthone en zette zich in voor de restauratie van de kruisweg van Baarle. Hij verleende zijn medewerking aan de dubbele uitgave “Dorpsbeelden uit het verleden in Drongen”.

  2003 : Herteleer Willy

  Reeds meer dan 20 jaar ondervoorzitter van de Heemkundige Kring. Sinds 1973 motor achter de  de kunstmarkt , eerst als logistiek verantwoordelijke later ook als organisator van de feestelijkheden en  inrichter van de tentoonstellingen. Samensteller van het boekje “101 beelden 25 jaar  Kunstmarkt in Drongen”. Betrokken  bij de uitbouw van de muziekacademie in Drongen.

  2005 : August Coppens

  Voor zijn muzikale inzet in de Koninklijke Muziekmaatschappij de Zwanezonen eerst als muzikant later als dirigent en oprichter van het jeugdorkest.  Werd ook geprezen als niet afgevende bibliotecaris van Drongen Center en Baarle. Levert jaarlijkse een bijdrage in het Barels dialekt in het jaarboek van de heemkundige kring.  Geeft  regelmatig diavoorstellingen voorzien van commentaar, over het oude Drongen

  2007 : Jo Bombay

  Was meer dan 25 jaar voorzitter van de Heemkundige Kring Dronghine. Levert jaarlijks bijdragen in het jaarboek van de kring over diverse themas  zoals de tram in Drongen, parochieregisters, monumenten van Drongen, de Zwanezonen, cataloog Baarleveer, enz.  Is archivaris van de kerkfabriek St Gerulfus waar hij het archief verzorgt en het kunstpatrimonium beheert.

  2009 : Filip Martens

  Deze veelzijdige musicus is tot ver buiten de stadsgrenzen bekend als pianist, dirigent, orkest- en koorleider. In Drongen verdiende hij zijn sporen als bezieler en koorleider van het gemengd koor Canta Ludens. Als motor achter de vzw Oorverblindend leverde hij een bijzondere bijdrage aan de culturele uitstraling van Drongen. Tijdens de 5 concerten die deze vzw ieder jaar 5 concerten in de neogotische kapel van de Oude Abdij organiseert, brengt hij topmusici uit binnen- en buitenland op het podium.

  2011 : Paul Huys 

  2013 : Dirk Blanchart

  2014: Ferre Pauwels

  2017 Julien Van Gansbeke

  2019 Eric Van Melkebeke

  2020 jeannine Vantomme

  1992 : Frans Wabbes

  Bijzonder verdienstelijk bij de oprichting en uitbouw van de kunstmarkt.

  1993: Joseph Hautekeete

  Bijzonder verdienstelijk bij de oprichting en uitbouw van de kunstmarkt.