De Puydt Anne-Marie

  Opleiding: Interieurarchitectuur en kunstwetenschappen

  Werk: 15 jaar leerkracht schetsen, methodisch perspectief aan de Sint_LucasAcademie te Gent

  Omschrijving oeuvre door Kathleen De Muer, academisch assistent VUB

  Anne-Marie De Puydt onderzoekt in haar oeuvre de relatie tussen het woordeloze innerlijk en de grillige buitenwereld. Door de dunne verfhuid op de drager schemert een rijkgeschakeerde gevoelswereld die sterk reageert op impulsen van buitenaf.

  Zodra het doek is ingekaderd, opent het de ogen naar de toeschouwer. Had het kader aanvankelijk de rol om de rimpeling van het innerlijk deinen en golven te versluieren, dan toont zich nu een nieuwe functie: beschermen én uitnodigen. Beschermen tegen puntige blikken die rakelings langs het doek scheren. Maar ook – en vooral – uitnodigen om voorzichtig de diepte te peilen en er woorden uit op te diepen die de relatie met de toeschouwer openen.


  Contact: 
  De Puydt Anne-Marie

  Tel: 09 226 33 97 of 0477 823 163

  Klik hier om een mail te sturen

  Anne-Marie spiegelt ons niet zozeer het waarom voor, maar het hoe. Ze aanvaardt en respecteert de condition humaine, het oeverloze meten en weten, het indelen van tijd en ruimte volgens een dwingend metriek stelsel. Eerder dan deze maatschappelijke houding in vraag te stellen (waarom doen we onszelf dit in godsnaam aan?), zet ze organismen uit die de rasters bijna onmerkbaar overwoekeren met veerkrachtig leven. Wie aandachtig toekijkt, ziet aan de oppervlakte de zuurstof borrelen.

  In het stille kijken scherpt de toeschouwer zijn zintuigen. Zoals alles wat leeft in eerste instantie communiceert via datgene wat het uitscheidt (tranen, zweet en mest), zo ook nodigen de werken van Anne-Marie ons uit tot tedere aandacht. Voorbij de hoogglans van de beschaving, in eerlijk contact met de oude, hese nood in onszelf.