De Zorgmier

  De Zorgmier is een intergenerationeel project in het kader van het wijkbudget Stad Gent.

  We werken met een generatietuin die gelegen is vlak voor de school Sint-Paulus in Luchteren. Via groenzorg (kruiden, bloemen, groenten en fruit) creëren we een ruimte waar kinderen, volwassenen en ouderen kunnen samenwerken, elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. Samen zaaien, planten, oogsten, koken en eten schept verbinding.

  Naast het werk in de generatietuin zorgen we dat buurtbewoners in Luchteren bij elkaar terecht kunnen voor kleine hulpvragen en organiseren we op buurtniveau een waaier van kleinschalige en laagdrempelige activiteiten die toegankelijk zijn voor alle generaties (beweging, creatief atelier, informatie op sociaal vlak, gezondheid, …).


  Contact:
  Kris Soenen

  Tel.: 0498 15 35 12

  Website

  Mail