Okra Drongen Centrum

  OKRA: Openheid – Kristelijk – Respect – Actief

  OKRA is een democratische vereniging en beweging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf. Ze wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven.

  Zij neemt daarvoor een brede waaier van initiatieven zoals ondermeer: dansen, wandelen, fietsen, kaarten, wijnproeven, hobbyclub, petanque, uitstappen naar binnen- en buitenland, culturele bezoeken, quizavonden, tentoonstellingen, enz. Vier maal per jaar is er een algemene bijeenkomst met koffie, koeken en een verzorgde animatie.

  Leden ontvangen maandelijks het mooi verzorgde OKRA-magazine.

  Lid worden kost 20 euro voor het eerste gezinslid, 15 euro voor het tweede gezinslid.

  Voorzitter: Freddy De Waele – Keiskantstraat 4 9031 Drongen – tel. 09 226 60 97
  Secretariaat: Yvonne Coppens – Boelenaar 35 – tel. 09 226 53 04


  Contact: 
  Freddy De Waele

  Adres: Keiskantstraa 4 9031 Drongen

  Tel: 09 226 06 97

  Mail