Okra Drongen-Baarle

  OKRA is een democratische vereniging en beweging die gedragen wordt door actieve en dynamische  gepensioneerden. Ze wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven.

  Zij neemt daarvoor een brede waaier van initiatieven zoals ondermeer: dansen, wandelen, fietsen, kaarten, wijnproeven, hobbyclub, petanque, uitstappen naar binnen- en buitenland, culturele bezoeken, quizavonden, tentoonstellingen, enz.
  Leden ontvangen maandelijks het mooi verzorgde OKRA-magazine “Eigentijds”

  OKRA Baarle telt 242 leden.

  Meer nieuws over de activiteiten van OKRA Baarle kunt u vinden in het periodiek O-KRAntje beschikbaar op onze website in de rubriek “Nieuws”.
  http://www.okra.be/page?page=homebaarleadleie


  Contact: 
  De Vreese Hubert (Voorzitter)

  Adres:Halewijnstationstraat 52 9031 Drongen

  Tel: 09 227 57 42

  Website: www.okra.be/trefpunt-baarle

  Mail