Nationale Strijdersbond

  De vereniging heeft tot doel diensten te verlenen aan de oud-strijders en gelijkgestelden van de beide wereldoorlogen (weduwen, weggevoerden, weerstanders, politieke gevangenen en slachtoffers van beide wereldoorlogen).

  Haar voornaamste activiteiten zijn:

  • Ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding van de leden en leden-sympathisanten door het organiseren van uitstappen en vergaderingen.
  • Plechtigheden en herdenkingen ter nagedachtenis van de oorlogslachtoffers organiseren en bijwonen.
  • De roep naar vrede daadwerkelijk activeren door de jeugd te betrekken bij de plechtigheden en herdenkingen.

  De vereniging telt 43 oud-strijders en gelijkgestelden en 18 sympathiserende leden


  Contact:
  Marcel De Loof

  Adres: Avennesdreef 44 9031 Drongen

  Tel: 09 226 94 31

  Mail