Muziekfestival Drongen

  • Doel van de vereniging: Bevorderen van de muzikale beleving in Drongen via de organisatie van een jaarlijks muziekfestival met randanimatie op het Drongenplein in Drongen, en sporadisch de organisatie van muziekoptredens op diverse locaties.

  “Elk jaar, op de laatste zaterdag van de grote vakantie, willen we kwaliteitsvolle muziek naar het mooie Drongenplein brengen. De muziek komt voorop, met ruimte voor andere attractieve kinder- en rand-animatie. Drongen en Drongenaars staan centraal. We betrekken culturele en jeugdverenigingen bij de organisatie van het evenement.

  Naast het festival in de zomer, willen we Drongen ook doorheen het jaar met een portie muziek injecteren. Complementair aan het bestaande aanbod organiseren we kleinschalige publiek toegankelijke optredens op verschillende locaties in Drongen.

  Daarnaast willen we de actuele (en ook vroegere) muzikale creatie in Drongen in kaart brengen (een eerste bevraging werd reeds opgestart)  en de muzikanten en artiesten uit de buurt een (free) podium geven.

  Voor muziekoptredens verplaatsen wij Drongenaars ons naar de stad Gent. Dat is op zichzelf geen grote afstand, maar uit onze contacten en gesprekken blijkt dat wij niet de enige Drongenaars zijn, die een muzikaal aanbod in de eigen wijk genegen zijn. Zeker als het gaat om een festival met een eigen stempel en affiniteit. Een eigen muzikaal evenement voor alle Drongenaars zal een gebeurtenis worden om naar uit te kijken.

  De muziek is de kern van het gebeuren, maar uiteraard wordt er ruimte voorzien voor samenzijn (eten en drinken) en voor zijdelingse animatie. Er kunnen daarbij ook andere artistieke vormen aan bod komen zoals acrobatiek en dans. Ook hier krijgt Drongen voorrang. Op deze manier willen we ook een podium bieden aan artistieke Drongenaars en Drongense verenigingen.

  Het festival is gratis en toegankelijk voor iedereen, met zorg voor mensen met een beperking.”


  Contact:
  Jan Beeckmans (voorzitter)

  Adres:

  Tel:

  Website:

  Klik hier om een mail te sturen