KWB Baarle-Luchteren

  De KWB wil zoveel mogelijk mensen verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het KWB-antwoord op de groeiende nood aan sociaal contact. De KWB daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. De KWB bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving waarin mensen echt mee tellen.

  Door het inrichten van verscheidene activiteiten willen we meehelpen aan het in stand houden van menselijke contacten buiten de familiekring.


  Contact:
  Noël Van Wanseele

  Adres: Brouwersgracht 21 9031 Drongen

  Tel: 0477 360 295

  Website:

  Klik hier om een mail te sturen