Ferm

  Ferm verenigt vrouwen op het platteland. Conditie en gezondheid, tafelcultuur en gezellig samenzijn, hobby’s en vaardigheden, zorg voor jezelf en de omgeving en het authentiek landelijke brengen Ferm-leden in beweging. De verscheidenheid van leden, leeftijden, beroepen, opleidingsniveau en vorming, gezinssituatie en maatschappelijke betrokkenheid maakt Ferm tot een unieke beweging, waarin vrouwen elkaar vinden over alle verschillen heen. Deze vrouwen komen samen rond verschillende thema’s: sport en spel, gezondheid, cultuur en reizen,  natuur, land- en tuinbouw, …

   

  De Agravrouwen (actieve boerinnen en tuiniersters) hebben een aparte werking nl. meer beroepsgebonden.


  Contact:
  Trees Vanacker-D’hont (medevoorzitter)

  Adres: Kruisstraat 66 – 9031 Drongen

  Tel: 09 227 63 90

  Mail


  Contact: 
  Myriam Van Hecke-Van Hoorebeke (medevoorzitter)

  Adres: Groenewandeling 77 – 9031 Drongen

  Tel: 09 227 63 90

  Mail