Heemkundige Kring Dronghine

  De oorsprong van de Heemkundige Kring Dronghine gaat terug tot 1947.  Sinds de bestuurswissel in 1982 wordt de nadruk gelegd op het publiceren van wetenswaardigheden over de geschiedenis van de gemeente.  Hierbij worden alle facetten van de heemkunde behandeld.  Diverse auteurs leveren bijdragen over de streekgeschiedenis, verenigingsleven, kunst archeologie en familiekunde.

  Jaarlijks geeft de Heemkundige Kring een jaarboek uit met artikels en illustraties aangaande de geschiedenis van Drongen en haar bevolking.  Daarnaast publiceert de kring bijzondere publicaties die een specifiek aspect van het Drongens verleden belichten.

  De kring stelt haar documentatiecentrum open voor alle bezoekers en organiseert regelmatig voordrachten en tentoonstellingen, in eigen beheer of in samenwerking met andere verenigingen. Ons documentatiecentrum bevindt zich op de verdieping boven het wijkcommissariaat van de politie aan het Drongenplein 4 te Drongen.  Je kan er terecht op elke derde zondag van de maand van 9 tot 12 uur (behalve in juli) of na afspraak met een bestuurslid.  Valt de derde zondag op een feestdag, dan ontvangen wij je graag op de vierde zondag.

  De Heemkundige Kring Dronghine is samen met vijfenveertig andere kringen  aangesloten bij de vzw  Heemkunde Oost-Vlaanderen en bij de vzw Heemkunde Vlaanderen.

  Als lid ontvang je gratis het lijvige en rijk geillustreerde jaarboek.  Daarnaast wordt je op de hoogte gehouden van onze andere activiteiten en extra publicaties.

  Meer informatie over de kring kan je ook vinden op onze website.


  Contact:
  Willy Herteleer (voorzitter)

  Adres: Edg. Blancquaertstraat, 13 9030 Mariakerke

  Tel: 09 226 65 21

  Website: http://www.dronghine.be/

  Klik hier om een mail te sturen