Dekenij Verenigd Drongen

  Voorgeschiedenis van Dekenij Verenigd Drongen.

  In de naoorlogse periode zijn menige verenigingen ontstaan (met vallen en opstaan) met als doel amusement te brengen bij de Drongenaars. 60 Jaar geleden waren er overal kermissen en wijk kermissen.

  We denken aan : dorp, achter dorp, Baarle, Luchteren (liberteit), de Flonke, ’t Hutje, de Roose en de Linde, Varendries (Klein Amerika, Het Molenhuis) de 3 Leien (was nog grondgebied Afsnee) de Visput, ’t Staaksken, de “ Piere “, …

  Sommigen hiervan waren erkend door het gemeentebestuur. In de meeste gevallen gebeurde de inrichting via enkele cafés en gingen gepaard met kaartwedstrijden, boogschietingen en meestal met een wielerwedstrijd. Het was ook de periode dat de voetbal druk werd bezocht en verschillende duivenmaatschappijen floreerden goed.

  Ons muziekmaatschappij “De Zwanezonen” beleefde succesdagen, met als hoogtepunt hun jaarlijkse uitstap naar Heist aan Zee met een ganse trein supporters. Op Drongenplein werd competitie basketbal gespeeld in open lucht op zondagvoormiddag. De sterke palen stonden er 20 jaar later nog en talrijke Drongenaars zijn er ook tegen gereden…..

  Het is ook in deze periode dat de “televisie “ in elk huis een voorname plaats krijgt, de auto doet zijn steile opmars en de mensen genieten van hun vrijheid en zijn niet meer aan hun dorp gebonden. Het is voor iedereen een goede tijd (golden sixties) maar ze beseffen het eigenlijk niet. Hierdoor moet het verenigingsleven harde noten kraken en bij sommige inrichters staat het water aan de lippen.


  Contact: 
  Algemeen

  Adres: Abdijmolenstraat 9 9031 Drongen

  Website:www.dekenijverenigddrongen.be

  Mail


  Contact: 
  Johan Herregodts (Deken)

  Mail


  Contact: 
  Nicky Lycke (Dekenin)

  Mail

  De paardenkoersmaatschappij in Baarle werd op het nippertje gered en bestaat vandaag nog altijd (ik denk de oudste vereniging van Drongen). Vele Drongenaar hebben mooie herinneringen aan de jaarlijkse jumping op de Varendries gevolgd door het volksbal, de 1 mei avondmarkt en de kermis van ‘klein Amerika’ (altijd koud en regen ), de reuzen- en reclame stoet van aan “de roze”, de jaarbeurs in de zeepziederij van Grootaert (nu Delhaize) ingericht door NCMV, eindejaarsactie met een auto als 1°prijs, een eenmalige motorcross wedstrijd diep in de Assels krijgt veel tegenstand van de oeverbewoners van “den overkant”.

  Verschillende jaren wordt op 21 juli een semi-marathon ingericht met start en aankomst aan café “de Gouden Leeuw” met tussenkomst van een privésponsor. Vuurwerk aan de Flonke.

  Een jaarlijkse traditie is ook het volksbal in open lucht met groot vuurwerk om 23h op het dorpsplein op de nationale feestdag. De bediening en drankverkoop gebeurt door de gemeentewerklieden en de opbrengst is voor hun gemeenschappelijke kas, altijd veel volk bij goed weer.

  In Baarle bloeit een nieuwe vereniging en start met een kerstmarkt welke in de succes jaren files tot op de E40-autostrade veroorzaakt. Het is uitgerekend deze kerstmarkt welke na de fusie zal verhuizen naar Gent centrum en tot op heden daar nog altijd doorgaat.
  De Gentse Feesten beginnen aan hun 2° leven maar geen enkele Drongenaar ligt daar wakker van.

  Verschillende wijk kermissen verdwijnen door het sluiten van de inrichtende café’s. Een groep jonge ondernemers (meestal van regio Baarle) kunnen enkele jaren Drongen op zijn kop zetten met de befaamde “handelsbeurzen” dank zij de zware steun van het gemeentebestuur. In september worden enkele jaren een groots opgezet muziekfestival (taptoe) ingericht door het gemeentebestuur.

  Dit gebeurde voor de fusie met Gent en het verhaal deed de ronde dat de kas leeg moest ! Vanaf eind de jaren ’80 worden 8 jaarlijkse autoshows ingericht met randamusement, ook deze zullen ophouden te bestaan door de te hoge organisatiekosten (huren tent, taksen, etc.)

  Reeds van in de vorige eeuwen is “de grote kermis” het gebeuren bij uitstek. De zondag na Pinksteren en de donderdag (Sacramentsdag) Drongen feest en jaarmarkt en dierenkeuring, ook de maandag werd er feestgevierd met zelfs een dansfeest na de “dienst” in de kerk. In vroegere tijden, dé gelegenheid om familiebanden aan te halen en “de bloemekes” buiten te zetten. De meeste Drongenaars namen verlof en alle bedrijven sloten.

  De organisatie hiervan berustte bij het gemeentelijk feestcomité. Om een vernieuwing door te voeren wordt in 1972 de eerste kunst– en antiekmarkt ingericht op het grasplein van de Oude Abdij, een manifestatie welke later zal uitgroeien tot een succesvol gebeuren en nu in 2013 in een nieuw kleedje werd gestoken. Het is ook van in die periode dat men een feesttent plaatst op het plein samen met de kermis voor animatie.

  Op 1 juli 1965 wordt ook het feestcomité “Drongen centrum” opgericht. En eind 1965 de Veloclub Drongen Centrum. Ze organiseren niet enkel kermiskoersen maar richten ook een cyclo-cross in bij café De Karpel, bromfietskoers, een autoslalom en langs de Mariakerkesteenweg wordt een grote tent geplaatst voor een optreden van Will Tura op de donderdag van de kermis. Intussen is de fusie met Gent gebeurd en vallen de subsidies bijna volledig weg voor het feest comité . Drongen beleeft ook grote dagen met de enkele wielercriteriums, de groten der aarde reden hier hun rondjes en zeker het afscheidscriterium van Walter Godefroot was een schot in de roos.

  De jaren tachtig brengen wind in de zeilen met een vernieuwde septemberkermis, quiz met de miss, honeymoon quiz, optredens van Raymond, de Kreuners, …

  De organisatie moet noodgedwongen overal toegangsgeld vragen daar ze nooit van enige tegemoetkoming kon genieten.

  Momenteel hebben ze nog een mooi wielerwedstrijdprogramma en een beperkt binnenprogramma.

  In 1987 wordt “Ons Dronghene” opgericht, deze vereniging richtte jaarlijks op diverse terreinen een grote handelsbeurs in, met aansluitende feesttent. Het succes was dermate dat er naast een drankuitbating tevens twee restaurants in de tenten te vinden waren. In 1990 mocht “Ons Dronghene” gezien haar knowhow met organisatie, de felbegeerde locatie op Drongenplein innemen, weliswaar wat inboetend op de oppervlakte van de handelsbeurs.

  Wanneer alles een beetje vermindert, wordt er in 1994 Dekenij Drongen Centrum opgericht, een nieuw idee, enkele nieuwe gezichten, talloze activiteiten gaande van Eierzoektocht met de Paashaas in de Oude Abdij,  de jaarlijkse organisatie van de programmatie in de feesttent n.a.v. de Grote Kermis, ballonvluchten en helikopterdopen om de kas te spijzen, Beaujolais-Nouveau avond, rondgang met de Sint, en meerdere sociale projecten zoals het tot stand brengen van een speelpleintje in de Varendrieswijk, eetpaketten inzamelen voor hulpbehoevenden, steun aan fonds voor kankerpatiëntje uit Drongen, er wordt zelf een heuse zittingsdag (-uur) ingericht om de inwoners ten behoeve te zijn en hun mededelingen door te geven aan Stad Gent, immers een dekenij is een belangrijke partner voor het Stadsbestuur.

  Ook de zelfstandigen worden niet vergeten met de eindejaarsaktie en het aankleden van de dorpskern met 700m lange kerstverlichting; helaas werd er misschien teveel hooi op de vork genomen en haakten verschillende bestuursleden één voor één af om nog met een nauwelijks overleefbare kern over te blijven en te berusten met de uitbating van de feesttent van het kermisgebeuren. Iedereen ziet dat dat alles op zijn tempo rustig achteruit loopt, tot….. enkele zelfstandigen de hoofden bij elkaar brengen en een eerste startvergadering inrichten op 30 juni 2003. “VERENIGD DRONGEN” is geboren.

  Na een voorzichtige start en veel vergaderingen, die soms zeer lang konden duren, kunnen we met enkele mooie en bijzonder goed verzorgde manifestaties naar buiten komen. Om steun en erkenning te krijgen moeten we een dekenij worden….., maar er is een uitdovende dekenij ! Het komt tot een pat-stelling. Door toedoen en bemiddeling van de huidige “1° burger van Gent” komen we tot een vergelijk waardoor de Dekenij Drongen Centrum ophoudt te bestaan. We kunnen nu echt starten onder de naam “DEKENIJ VERENIGD DRONGEN”.  Het is het begin van een mooi parcours met meestal succesvolle organisaties, met zeker als hoogtepunt het openen van de deuren en poorten van de Oude Abdij voor Kunst door Drongen. Een Scampoestermiddag, Halloweentocht, Swing doorDrongen, Après-Ski tent en het maken en bedelen in gans Drongen van een gratis kalender met oude foto’s uit Drongen, behoren tot de lijst van activiteiten.

  In 2013 organiseerden we niet enkel de optredens in de feesttent tijdens de Grote Kermis, maar nu ook de rommelmarkt en de Kunst –en Ambachtenmarkt. Na 40 jaar geeft het Cultuurplatform de fakkel door aan ons. De Kunst –en Ambachtenmarkt wordt veranderd van naam en heet nu “Horen – Zien & Proevenmarkt “ en wordt uitgebreid met Oost-Vlaamse streekproducten.

  Wie weet wat de komende jaren nog brengen !

  Wij ‘Dekenij Verenigd Drongen’ staan er nog steeds voor, om Drongen levendiger te maken en dat de mensen elkaar leren kennen.

  We beloven ook in de toekomst het beste van onszelf te geven om de Drongenaars véél en goed te laten feesten en genieten !