11-groep Drongen

  De niet-gouvernementele organisatie (ngo) 11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Als koepel neemt zij de coördinatie op van 70 organisaties en 340 11- groepen.  Per provincie is er telkens één provinciaal secretariaat die alle 11-groepen uit de provincie onder zijn vleugels neemt. Eén van die 11-groepen is deze van Drongen. Het provinciaal secretariaat werkt mee aan het uitstippelen van de nationale en internationale acties en ondersteunt de 11-groepen bij de uitvoering ervan.

  Wij, als 11-groep Drongen, bundelen de krachten van Luchteren, Baarle en Drongen centrum. 11.11.11 is een pluralistische ngo met een visie dat rust op 4 pijlers: Armoede is een onrecht, Basisrechten voor iedereen, Anders globaliseren, Krachtenbundeling voor structurele verandering. Elk jaar opnieuw voert 11.11.11 campagne van eind oktober tot het weekend na 11 november.

  Meer uitleg over 11.11.11,de 11-groepen, hoe aansluiten als vrijwilliger en hoe 11.11.11 aan fondsenwerving doet, kan je volgen op de site: http://www.11.be/
  Voorzitter 11.11.11: Jos Geysels. Algemeen directeur: Bogdan Vanden Berghe


  Contact: 
  Maya Vanrobaeys

  Adres:K. Debondtlaan 34 A 9031 Drongen

  Tel: 09 282 82 74

  Mail