Bernard Vandenberghe

  °Gent, 7 november 1951
  Zijn kunstopleiding doorliep hij in het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent (plastische kunsten), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (beeldhouwkunst), het Stedelijk Technisch Instituut te Gent (bronsgieten} en de Academie voor Schone Kunsten te Aalst (keramiek). Hij is momenteel docent aan de Hogeschool Gent.
  Als kunstenaar is Bernard Vandenberhge actief als beeldhouwer (monumentale ke­ramiek en brons) en juweelontwerper.
  In zijn beeldbouwwerk staat de menselijke figuur in zijn klassieke schoonheid cen­traal. De beelden zijn opgebouwd uit fragmenten, waardoor ze, hoewel meer dan levensgroot, iets lichts en vergankelijks krijgen. De figuren zijn daarbij doorsneden met abstracte lijnen en vlakken, wat hun beweging ondersteund of juist hun delicaat evenwicht benadrukt.
  Werken van Bernard Vandenberghe werden tentoongesteld in binnen- en buitenland (Nijmegen, Parijs, Oostende, Nice, Saint-Tropez, Firenze).
  Een groot keramiek ‘liggende vrouw”‘ werd door mevrouw Olbrechts geschonken aan het Drongens kunstpatrimonium in de Kunstkamer.
  Enkele bronzen beelden bevinden zich in private verzamelingen. De volgende bron­zen beelden werden op publiek toegankelijke plaatsen opgesteld:
  Generale Bank, Gent
  Nieuwe Vismijn, Zeebrugge
  Hotel Cascade, Brussel
  Urbis project, Gent Zuid (winkelgalerij en façade – in uitvoering)
  – ter gelegenheid van 25 jaar Kunstmarkt (1997) : “Ingebeelde Uitbeelding” – Antoon Catriestraat te Drongen