Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Oorverblindend vzw

Wie zijn wij?

Wij komen uit eenlopende beroepsmilieus maar delen onze belangstelling voor mu­ziek. Daarom hebben wij vorm gegeven aan Oorverblindend v.z.w..

Oorverblindend v.z.w. organiseert concerten en heeft tot doel muziek van hoog niveau toegankelijker te maken voor het grote publiek. De neogotische kapel van de oude abdij te Drongen (Gent) is een uitermate geschikte omgeving voor het in­tiem beluisteren en ontdekken van verschillende muziekgenres. Een vooraanstaande kunstenaar of mediafiguur, die als gastspreker fungeert, beschrijft welke impressies de vertolkte muziek op hem of haar maakt of legt een link met andere kunstvormen, met poëzie, of zelfs met eigen creaties… een brug naar een persoonlijke beleving.

De programmatie ligt in handen van de Drongense pianist en dirigent Filip Martens. Hij zorgt voor een interessant en een bijzonder gevarieerd programma, zowel wat de stijlen als de musici betreft.

Wat willen wij?

Wij richten ons op Gent en omgeving, de regio die de onze is en waarvan we de pols­slag voelen. Wij willen er de muziek in zijn verschillende verschijningsvormen toe­gankelijker maken.

Dat betekent bruggen slaan tussen het eindproduct van een componist, de uit­voering door een musicus of een ensemble, de gebruikte instrumenten en de luisteraar met al zijn gevoelens en nieuwsgierigheid. Meer weten om beter te kunnen smaken; een geleid bezoek aan wat een muzikale tentoonstelling zou kunnen zijn.

Wat bieden wij?

Wij programmeren 5 concerten, gespreid over het jaar, van september tot maart. Alle concerten en presentaties worden gehouden in de stemmige en beschermde neogoti­sche kapel van de Abdij in Drongen. Telkens op de laatste vrijdag van de maand, om 20.00 uur.

Het concert wordt afgerond met een glas wijn en een gezellige babbel, in aanwezig­heid van de uitvoerders en in dialoog met de gastspreker. Een brug naar wat net nog veraf leek. Een toetsing met de muziekbelevenis van de luisteraar.

De publieke belangstelling voor onze recent georganiseerde concerten getuigt van een brede interesse van het Gentse publiek voor een initiatief als het onze. Het zijn knusse evenementen waar de verbondenheid met muziek en zijn uitvoerders niet gehinderd wordt door de drukte van een anonieme grote toeloop. Laagdrempelig en toch intens; een weekafsluiter die beklijft.

Toegangsprijzen en reservatie

De toegangsprijs werd bewust democratisch gehouden. Abonnementen kosten 50,00 euro; kaarten 11,00 euro (aan de kassa zelf 12,00 euro). Bestellingen gebeuren uit­sluitend telefonisch via de nummers 09 226 52 26 en 09 227 46 49 of via het wereld­wijde web op http://www.oorverblindend.be/. Op deze website vindt u overigens uitgebreide informatie over Oorverblindend

oorverblindendlogo

Contact:

Chris Van Breen
voorzitter

Adres:

J.B. Lombaertdreef 9
9031 Drongen

Tel:

09 227 46 49
GSM: 0494 18 41 01

http://www.oorverblindend.be

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...