Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Kunstgaanderij De Campagne

Openbaar kunstbezit in Drongen

kunstgaanderij3

In 1973, toen Drongen nog een autonome gemeente was, werd op voorstel van de Culturele Raad Drongen door het toemalige gemeentebestuur een jaarlijkse prijs voor schilderkunst uitgeschreven. Die beslissing vormde de aanzet voor wat later resulteerde in de jaarlijkse aankoop door de gemeente van een kunstwerk van een verdienstelijk Drongens kunstenaar.
Ook na de fusie in 1977 voorzag het Gentse Stadsbestuur in een budget voor de aankoop van een beeldend kunstwerk van een kunstenaar die nauw met Drongen, en sedert 1986 met Gent, verbonden was. Het Cultuurplatform Drongen speelde een adviserende rol bij de keuze van het kunstwerk. Het initiatief vond naderhand navolging in de andere fusiegemeenten van Gent, zodat het budget vandaag moet verdeeld worden tussen 10 gegadigden. Daardoor komt Drongen slechts om de 10 jaar aan de beurt voor de aankoop van een nieuw kunstwerk.

Op die wijze ontstond gaandeweg een indrukwekkend openbaar kunstpatrimonium in Drongen. Het werd oorspronkelijk voor het publiek tentoongesteld in de ‘Kunstkamer’ boven het huidige Dienstencentrum. Het was er te bekijken tijdens publieksgerichte evenementen zoals de jaarlijjkse kermis. Sedert 2003 herbergt landgoed De Campagne in Luchteren deze kunstcollectie. Ook op enkele openbare plaatsen zijn beeldhouwwerken uit de Drongense kunstcollectie te bewonderen.

Vandaag herbergt de ‘Kunstgaanderij’ op de eerste verdieping van De Campagne werken van volgende kunstenaars:

 • Domien Ingels
 • Wally Vande Velde
 • François Beylemans
 • Raymond Dewaegenaere
 • Marijke Tanghe
 • Raymonde Doens
 • Antoon Catrie
 • Jean Bilquin
 • Paul Van Gysegem
 • Raoul Van den Heede
 • Marie-Antoinette De Grootte
 • François Limon
 • Edgard De Gezelle
 • Willy Schoon
 • Bernard Vandenberghe
 • Henri Vandermoere
 • Peter De Koninck
 • Rosita De Clercq
 • Philippe Vandenberg
 • Frank Steyaert
 • Herman Blondeel
 • Martien Van Beeck
 • Bart Vansteenkiste
 • Krie Heyse
 • Marnix Hoys
 • MaRf
 • Ronald Ergo
 • Nicole Halsberghe
 • Willy van Driel
 • Simon Van Loo
 • Jan Vranken

Op buitenlocaties is werk te bewonderen van:

 • Bernard Vandenberghe (parkje A. Catriestraat naast Sociaal Centrum)
 • MaRf (park Landgoed De Campagne)
De Kunstgaanderij wordt tijdens belangrijke manifestaties in De Campagne opengesteld voor het publiek. Ze kan op eenvoudige aanvraag door particulieren of groepen bezocht worden. Verenigingen of bedrijven die in De Campagne een activiteit plannen, kunnen deze combineren met een bezoek aan de Kunstgaanderij.

Info en reservatie

Arnold Hauters
GSM: 0475 39 06 72

 

logo kunstgaanderij

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...