Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Byzantijns koor Angelskij Sobor

tn_angelskij_sobor

In 1985 zijn we begonnen als KIHO-koor, koor van de studenten en docenten van de toenmalige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen (KIHO) te Gent. Sinds 1990 hebben we ons toegelegd op het vertolken van Slavisch-Byzantijnse gezangen.

In 2000 hebben de koorleden van de v.z.w Angelskij Sobor opgericht met als doel het bevorderen van de contacten tussen christenen van oost en west. De naam van de vereniging is oudslavisch en betekent letterlijk “het koor der engelen”.

Reeds snel hebben we geopteerd om de slavisch-byzantijnse gezangen zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen in hun natuurlijk milieu, nl de eredienst. Dit laat ons tevens toe om kennis te maken met de diepe spiritualiteit en de uitzonderlijke rijkdom van de kerken van de byzantijnse ritus. We zingen niet alleen de Goddelijke Liturgie (= eucharistieviering), maar ook de vespers, de metten en de panachyda (dodengedachtenis), alsook de verschillende diensten van de Goede Week.

Het koor vond hier in Drongen een gastvrije toevlucht in de Sint-Jozefskapel, bij de ingang van de oude abdij, beter gekend onder de naam van ‘kapel van pater Petit’. Wij verzorgen er iedere zaterdagavond om 18 u 30 de lithurgie.

Contact:

Koor Angelskij Sobor vzw

Tel: 09 253 91 63

http://www.byzantijnsekapel.be/

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...